اولین همایش ملی مدیریت آب با رویکرد مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی
تاریخ شروع : ۲۱ مرداد ۱۳۹۵
تاریخ پایان : ۲۱ مرداد ۱۳۹۵
گروه : کشاورزی
برگزار کننده : شرکت سهامی آب منطقه ای استان همدان، شركت سپیدار طبیعت الوند و با همکاری شرکت آب و فاضلاب استان همدان، شرکت آب و فاضلاب روستایی استان همدان، سازمان جهاد کشاورزی استان همدان، شهرداری همدان، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان و اداره کل حفاظت محیط
محل برگزاری : شرکت سهامی آب منطقه ای استان همدان
توضیحات : اولین همایش ملی مدیریت آب با رویکرد مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی فعالیت خود را آغاز نموده و آماده ثبت نام و دریافت مقالات دانشجویان، اساتید، پژوهشگران، نخبگان و صاحب نظران پیرامون موضوع همایش (مدیریت آب) و محورهای اعلام شده در وب سایت همایش می باشد.
محورهای همایش :
آبیاری و زهکشی
شیوه های ارتقای بهره وری مصرف آب در شبکه‌ های آبیاری و زهکشی
شیوه های ارتقای بهره وری آب در اراضی کشاورزی فاریاب، کم‌‌آب و دیم
شیوه های ارتقای بهره وری آب آبیاری در شرایط شوری آب و خاک
راهکارهای افزایش بهره‌وری آب آبیاری در شرایط غیراستاندارد تولید محصول
افزایش بهره وری مصرف آب در روش‌های مختلف آبیاری
روش‌های مناسب برنامه‌ریزی آبیاری برای الگوهای مناسب کشت
مدیریت یکپارچه سامانه آب، خاک و گیاه
مدیریت آبیاری با آب های غیرمتعارف و فاضلاب های تصفیه شده
نقش ارزیابی شبکه های آبیاری و زهکشی در افزایش بهره وری مصرف آب
بهینه سازی مصرف، تخصیص منابع آب و الگوی کشت با در نظر گرفتن تغییرات اقلیمی
نقش استفاده از زهکشی کنترل شده و زهکشی زیستی در افزایش بهره وری مصرف آب
بهینه‌سازی عملیات طراحی و اجرای زهکشی با هدف افزایش بهره وری مصرف آب
مدیریت بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی
نظام های بهره برداری و تشکل های آب بران
هیدرولیک و سازه های آبی
راهکارهای بهره برداری بهینه از سازه های آبی با رویکرد افزایش بهره‌وری مصرف آب
نقش پژوهش و مهندسی هیدرولیک محیط‌های متخلخل در افزایش بهره‌وری مصرف آب
نقش پژوهش و مهندسی هیدرولیک رسوب و رودخانه در افزایش بهره‌وری مصرف آب
نقش پژوهش و مهندسی هیدرولیک محیط زیستی در افزایش بهره‌وری مصرف آب
کاربرد مدل های عددی (هیدروانفورماتیک و هیدرولیک محاسباتی)، آزمایشگاهی و فیزیکی در طراحی و ارزیابی سازه های آبی
روش های زمین شناسی مهندسی و تکتونیک سد و سازه های آبی در افزایش بهره‌وری مصرف آب
استفاده از تجهیزات و روش‌های اندازه‌گیری در هیدرولیک برای افزایش بهره‌وری مصرف آب
نقش مطالعات اقتصادی و اجتماعی در طراحی سازه‌های آبی در افزایش بهره‌وری مصرف آب
پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در سازه های آبی
کاربرد مواد و مصالح نوین در سازه های آبی
مطالعات مرتبط با سازه‌های تاریخی آب
هیدرولوژی و مدیریت منابع آب
مدیریت منابع آب بر مبنای تغییر اقلیم
مدیریت جامع منابع آب با رویکرد توسعه پایدار
ارزیابی رویکردهای مدیریتی بر بیلان هیدرولوژیک حوضه های آبریز
تعیین و ارزیابی پارامترهای بیلان هیدرولوژیک
مدیریت عرضه و تقاضای آب
مدیریت سیلاب و سامانه های هشدار سیل
کاربری اراضی در هیدرولوژی حوضه های آبریز
راهکارهای استفاده پایدار از منابع آب در تولید محصولات کشاورزی
نقش کاربرد مدلسازی هیدرولوژیکی حوزه های آبریز در افزایش بهره وری مصرف آب
توسعه و کاربرد سیستم های پشتیبانی در تصمیم‌گیری در مدیریت منابع آب
جنبه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی در مدیریت منابع آب
آب و فاضلاب و محیط زیست
راهکارهای افزایش بهره‌وری در طراحی، اجرا و بهره‌برداری تأسیسات آب و فاضلاب
مدیریت بهینه کاهش آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی
ملاحظات اکولوژیک و محیط زیستی در طرح های مهندسی آب
شناسایی، پایش و کنترل منابع آلاینده در آب های سطحی و زیرزمینی
نقش مدیریت آلودگی آب و محیط زیست در افزایش شاخص های بهداشت و سلامت جامعه
شناسایی، پایش و کنترل منابع آلاینده ناشی از فعالیت های کشاورزی
مدیریت و استفاده مجدد از پساب و لجن فاضلاب
نقش کاربرد مدلسازی انتشار آلاینده ها در افزایش بهره‌وری مصرف آب
استانداردهای کیفی آلودگی آب و حدود مجاز آلاینده ها و پساب های تصفیه شده
پدافند غیرعامل و مدیریت بحران سامانه آب و فاضلاب
کاربرد علوم سبز (علوم توسعه پایدار، گرمایش جهانی، تغییر اقلیم و ...) در افزایش بهره‌وری مصرف آب
نقش فناوری محیط زیستی در افزایش بهره‌وری مصرف آب
مطالعات محیط زیستی به‌قصد صدور مجوزهای لازم و تجاری سازی
استفاده بهینه از آب های نامتعارف در کشاورزی پایدار
اثرات کم آبی در تنوع زیستی (جانوری، گیاهی)
احیا و بهبود وضعیت کمی و کیفی تالاب ها و دریاچه ها
آلودگی، شاخص های زیستی و زیست پالایی رودخانه ها و مخازن آبی
بهره برداری پایدار از اکوسیستم های آبی
مدیریت یکپارچه حوضه های آبخیز
بهره برداری پایدار از منابع آب زیرزمینی
راهکارهای مدیریتی برای مقابله با فرسایش خاک، رسوب و سیل
آبخیزداری و روش‌های نوین استحصال آب
تغذیه مصنوعی و حفاظت از آبخوان ها
تغییر اقلیم و مدیریت حوضه های آبخیز
ارزیابی فنی و محیط زیستی عملکرد پروژه های آبخیزداری و آبخوان داری
مدلسازی و روش های نوین در مدیریت منابع آب، خاک و گیاه در آبخیزها
مدیریت جامع حوضه آبخیز با تأکید بر مسائل فنی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تبادلات بین حوضه ای
فناوری های نوین در مهندسی آب
کاربرد فناوری نانو در افزایش بهره وری آب
خودکارسازی سامانه های مهندسی آب با هدف افزایش بهره وری مصرف آب
استفاده از GIS و RS در مهندسی آب با هدف افزایش بهره وری مصرف آب
توسعه و کاربرد مدل‌های شبیه سازی و بهینه سازی در مهندسی آب و کاربر‌د و ست کردن آنها
مدلسازی معکوس و تبدیلات فیزیکی و ریاضی در مهندسی آب
استفاده از فرآیندهای فیزیکی و شیمایی در مهندسی آب برای افزایش بهره وری آب
استفاده از مهندسی کنترل و کاربرد ابزار دقیق با هدف افزایش بهره وری مصرف آب
امکان سنجی کاربرد فناوری تله متریک در مهندسی آب
کاربرد فناوری های نوین در تأسیسات آب و فاضلاب
مباحث قانونی، سیاسی و اجتماعی در مهندسی آب
ارزیابی اقتصادی تولید محصول در محیط‌های فاریاب، کم‌‌آب و دیم با هدف افزایش بهره‌وری مصرف آب
تحلیل اقتصادی کاربرد روش های آبیاری برای‌ افزایش بهره وری مصرف آب
تولید محصولات استراتژیک و بهره وری مصرف آب
ارزش اقتصادی ملاحظات محیط زیستی در طرح های مهندسی آب
اقتصاد و استفاده پایدار از منابع آب
هزینه های اقتصادی فرسایش خاک، آلودگی منابع آب و تغییر اقلیم در مقیاس حوضه های آبریز
کارآفرینی، تجاری سازی و تولید اشتغال در مهندسی آب
سازوکارهای انگیزشی برای رشد بهره وری مصرف آب در کشاورزی
مزیت های نسبی و رقابتی در محیط های تولید محصول برای افزایش بهره وری مصرف آب
مسائل اقتصادی – اجتماعی، حقوق و قوانین آب
نقش بازار آب، تجارت آب مجازی و سیاستگذاری در افزایش بهره وری مصرف آب
اقتصادی نمودن عرضه و تقاضا در مهندسی آب با محور تجاری سازی
مهندسی رودخانه
مطالعات میدانی هیدرولیک رسوب در رودخانه
مطالعات میدانی سیلاب در رودخانه
مطالعات آزمایشگاهی در مهندسی رودخانه
مطالعات عددی در مهندسی رودخانه
مطالعات مرتبط با رودخانه های مرزی
مطالعات محیط زیستی رودخانه
سازه های آبی مرتبط با مهندسی رودخانه
آب و خشکسالی
دیدگاه های نظری و کاربردی در خشکسالی
خشکسالی و کشاورزی
خشکسالی، منابع طبیعی، امور دام، جنگل ها و مراتع
مدیریت مشارکتی در شرایط خشکسالی و کم آبی
خشکسالی و آمایش سرزمین
اثرات زیست محیطی، اقتصادی - اجتماعی و سیاسی خشکسالی
خشکسالی و تغییر اقلیم
پیش بینی کوتاه مدت و بلند مدت خشکسالی
مدل‌های دینامیکی و سینوپتیکی خشکسالی
خشکسالی و مدیریت منابع آب
خشکسالی و مدیریت خاک ورزی
آب و کشاورزی
اقلیم شناسی کشاورزی و تغییر اقلیم (نوسانات اقلیمی، فنولوژی گیاهان زراعی و باغی، خرد اقلیم شناسی کشاورزی)
تأثیر پدیده های جوی بر کشاورزی (سرمازدگی، خشکسالی، آلودگی هوا و ...)
بهره وری آب و امنیت غذایی
مدیریت و تعدیل آثار پدیده های جوی
نقش بنگاه‌های اقتصادی و بیمه در ریسک پذیری کشاورزی
مدلسازی تبخیرتعرق و فرآیندهای گیاه و محیط
سازگاری کشاورزی با کم آبی و مدیریت کشت دیم
مدلسازی و پیش بینی های هواشناسی کشاورزی
کاربرد سامانه های داده برداری خودکار در مدیریت آب در مزرعه
موضوعات نوین در هواشناسی کشاورزی (روش‌های هوشمند، سامانه های ترویجی Agroadvisory)
اصلاح نژاد و کم آبی
زراعت و کم آبی
روش های نوین جمع آوری و حفاظت آب
افزایش راندمان آبیاری
اهمیت آب در اقتصاد کشاورزی
استفاده از آب‌های نامتعارف در کشاورزی
آب و هواشناسی
مدلسازی تبخیر تعرق و فرآیندهای گیاه و محیط
مدلسازی و پیش بینی های هواشناسی بحران آب
کاربرد سامانه های داده برداری خودکار در مدیریت آب
آب و زمین شناسی
منابع آب کارست و سازندهای سخت
هیدروژئوشیمی، ایزوتوپی و ردیابی منابع آب
کمیت و کیفیت منابع آب زیرزمینی
فرونشست و مخاطرات زمین شناختی مرتبط با منابع آب
مطالعات هیدروژئولوژی کارست در پروژه های مهندسی
ژئوفیزیک و اکتشاف آب های زیرزمینی
چاه پیمایی و اکتشاف آب های زیرزمینی
پردازش، مدلسازی و تلفیق داده ها و اکتشاف آب های زیرزمینی
فناوری‌های نوین در اکتشاف آب
تکنولوژی تعدیل آب و هوا
مدیریت و تعدیل آثار پدیده های جوی
تأثیر باروری ابرها بر افزایش بارش و رواناب
جایگاه باروری ابرها در کاهش اثرات خشکسالی
ایجاد افزایش بارش به‌عنوان یکی از راهکارهای کاهش اثرات خشکسالی
صنعت کشاورزی و آب
مدیریت مصرف آب و بازیافت آن در صنعت کشاورزی
بکارگیری فناوری‌های نوین در تصفیه و شیرین‌سازی آب و بازیافت پساب‌ها
الزامات بازیافت و کاربرد پساب‌های شهری در صنعت کشاورزی
استانداردهای کمی و کیفی آب در صنعت کشاورزی
راهبردهای توسعه پایدار در تأمین آب صنعت کشاورزی
تبادل آب مجازی توسط صنعت کشاورزی
ضرورت سازگاری صنعت با تغییرات اقلیم در کشور
بازنگری در الگوی کشت فضای سبز در صنعت کشاورزی
بکارگیری فناوری‌های نوین کاهنده مصرف آب و کاهش میزان هدررفت آب در صنعت کشاورزی
اقتصاد آب و محیط‌زیست در صنعت کشاورزی
بررسی های اقتصادی در خصوص مدیریت آب، پساب و پسماند و پدافند غیرعامل
و سایر محورهای مرتبط با مدیریت آب در بخش کشاورزی
دبیر همایش : دبیرخانه همایش
تلفن دبیرخانه : 09186784736
پست الکترونیک : hamayesh.water@gmail.com
وب سایت : http://hwater.ir/
۱۳۹۵/۰۲/۰۷ - ۰۰:۱۱:۱۶