چهارمین کنفرانس جامع مدیریت شهری ایران
تاریخ شروع : ۱۱ تیر ۱۳۹۸
تاریخ پایان : ۱۲ تیر ۱۳۹۸
گروه : مدیریت
برگزار کننده : دبیرخانه کنفرانس با مشارکت معاونت و سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
محل برگزاری : کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان(سالن حجاب)
توضیحات : ۱. ارتقای توسعه و ترویج مفاهیم و دانش مدیریت شهری و توسعه پایدار
۲. شناسایی چالش‌ها و فرصت‌های مدیریت شهری در توسعه پایدار
۳. ایجاد بستر مناسب برای هم اندیشی و تبادل اطلاعات بین دانشجویان، اساتید، صنعتگران و مدیران کشور
۴. کمک به دستیابی به استراتژی‌های کلان و زبان مشترک در توسعه پایدار شهری
۵. ایجاد اهتمام عمومی و یکپارچگی در رویکرد مدیران در پیاده‌سازی اصول توسعه پایدار در مدیریت شهری
۶. ارائه آخرین دستاوردهای اجرایی مدیریت شهری در توسعه پایدار شهری

محورهای همایش :
•    حمل و نقل پاک و توسعه پایدار شهری
•    حمل و نقل پاک و تاب‌آوری شهری
•    حمل و نقل پاک و قوانین و مقررات
•    اقتصاد و سیاست در حمل و نقل پاک
•    سلامت اجتماعی در حمل و نقل پاک
•    برنامه‌ریزی و طراحی شهری در حمل و نقل پاک
•    فناوری‌های نوین در حمل و نقل پاک
•    پیاده‌محوری و حمل و نقل پاک
•    حمل و نقل غیرموتوری
•    سوخت‌های غیرفسیلی
دبیر همایش : مهندس نیما جهدی، مدیرعامل شرکت کیمیاخرد پارس
تلفن دبیرخانه : 02144991167
پست الکترونیک : miss.saadati@gmail.com
وب سایت : http://www.icum.ir
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ - ۰۱:۲۰:۱۵