پنجمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
تاریخ شروع : ۲۱ شهریور ۱۳۹۸
تاریخ پایان : ۲۱ شهریور ۱۳۹۸
گروه : کشاورزی
برگزار کننده : مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
محل برگزاری : شیراز
توضیحات : با توجه به اینکه چشم انداز بیست ساله کشور، دستیابی به توسعه پایدار می باشد، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در راستای اهداف اصلی خود که همان «ارتقا سطح فرهنگ عمومی جامعه به منظور دستیابی به توسعه پایدار» می باشد، با همکاری دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی کشور اقدام به برگزاری «پنجمین همایش بین المللی توسعه پایدار» نموده است.
محورهای همایش :
محورهای همایش

1) مهندسی کشاورزی و توسعه پایدار
1-1) آبخیزداری و مدیریت منابع خاک و توسعه پایدار
2-1) مدیریت و اقتصاد کشاورزی و توسعه پایدار
3-1) ترویج و آموزش کشاورزی و توسعه پایدار
4-1) بیوتکنولوژی کشاورزی و توسعه پایدار
5-1) مکانیزاسیون کشاورزی و توسعه پایدار
6-1) علوم باغبانی و توسعه پایدار
7-1) علوم شیلات و توسعه پایدار
8-1) صنایع غذایی و توسعه پایدار
9-1) منابع طبیعی و توسعه پایدار
10-1) علوم زراعت و توسعه پایدار
11-1) گیاهان دارویی، طب سنتی و توسعه پایدار
12-1) سایر موضوعات مرتبط با مهندسی کشاورزی و توسعه پایدار

2) مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار
1-2) مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار
2-2) آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
3-2) حقوق محیط زیست و توسعه پایدار
4-2) مدیریت پسماند و توسعه پایدار
5-2) آمایش سرزمین و توسعه پایدار
6-2) مدیریت انرژی و توسعه پایدار
7-2) کنوانسیون ها و توسعه پایدار
8-2) تنوع زیستی و توسعه پایدار
9-2) اکوتوریسم و توسعه پایدار
10-2) HSE و توسعه پایدار
11-2) سایر موضوعات مرتبط با مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار
دبیر همایش : آقای مومنی
تلفن دبیرخانه : 07132309166
پست الکترونیک : agri@sdcongress.ir
وب سایت : http://agri.sdcongress.ir/c/13
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ - ۰۰:۲۰:۳۴