پنجمین همایش بین المللی علوم و تکنولوژی با رویکرد توسعه پایدار
تاریخ شروع : ۲۱ شهریور ۱۳۹۸
تاریخ پایان : ۲۱ شهریور ۱۳۹۸
گروه : علوم پایه
برگزار کننده : مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
محل برگزاری : شیراز
توضیحات : با توجه به اینکه چشم انداز بیست ساله کشور، دستیابی به توسعه پایدار می باشد، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در راستای اهداف اصلی خود که همان «ارتقا سطح فرهنگ عمومی جامعه به منظور دستیابی به توسعه پایدار» می باشد، با همکاری دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی کشور اقدام به برگزاری «پنجمین همایش بین المللی توسعه پایدار» نموده است.

محورهای همایش :
:: محورهای همایش

1) مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و توسعه پایدار
2) مهندسی برق، الکترونیک، مخابرات و توسعه پایدار
3) مهندسی مکانیک و توسعه پایدار
4) مهندسی شیمی، نفت، پتروشیمی و توسعه پایدار
5) علوم مهندسی و توسعه پایدار


دبیر همایش : آقای مومنی
تلفن دبیرخانه : 07132309166
پست الکترونیک : tech@sdcongress.ir
وب سایت : http://tech.sdcongress.ir/c/13
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ - ۰۰:۱۹:۳۵