نخستین کنگره ایرانی روانشناسی مثبت
تاریخ شروع : ۱۹ آذر ۱۳۹۸
تاریخ پایان : ۲۱ آذر ۱۳۹۸
گروه : علوم انسانی
برگزار کننده : انجمن بالینی کودک و نوجوان ایران، انجمن روانشناسی دانشگاه شهیدبهشتی
محل برگزاری : دانشگاه شهیدبهشتی
توضیحات : 1) بسط و توسعه مفاهیم روان شناسی مثبت در جامعه ایرانی و زمینه سازی در جهت روان شناسی مثبت بومی
2) افزایش سطح آگاهی عمومی دستگاه های اجرایی، قانون گذاری و سازمان های دولتی و خصوصی و مردم در رابطه با اثرات علمی روانشناسی مثبت در کشور
3) شکل گیری یک کنرسیوم توسعه روان شناسی مثبت با هدف تمرکزگرایی در امور پژوهشی و آموزشی و درمانی با همکاری سایر دانشگاه ها و نهادهای دولتی و خصوصی با محوریت دانشگاه شهید بهشتی
4) تدوین سند توسعه شادکامی و تاب آوری مردم ایران بر مبنای پژوهش های انجام شده و ارایه شده در کنگره به دولت و نهادهای تصمیم ساز
5) برگزاری اولین جایزه علمی روان شناسی مثبت در حوزه های آموزشی، پژوهشی،درمانی و سینما و ... با هدف گسترش فرهنگ فضیلت گرایی علمی در فضای علمی و عمومی جامعه
6) زمینه سازی برای معرفی اساتید و پژوهشگران موفق و تربیت دانشجویان، پژوهشگران، مربیان علاقه مند به این حوزه در کشور
7) زمینه سازی ایجاد مرکزی توانمند با محوریت دانشگاهی برای تعامل علمی و پژوهشی با دانشگاه های جهان در حوزه روان شناسی مثبت نگر
8) شکل گیری یک جریان علمی قدرتمند برای بسط و توسعه جغرافیای علم با محوریت پژوهشگران ایرانی
9) شناخت و کشف موضوعات و زمینه های مشترک علمی با مباحث دینی و فرهنگی و قومی با روان شناسی مثبت
محورهای همایش :

​ ۱- تحول روان شناسی مثبت
-​ریشه ها و فلسفه روان شناسی مثبت
-​موج دوم در روان شناسی مثبت
-​ارزش ها و معنا در روان شناسی مثبت
-​روان شناسی مثبت در ایران
-​ایدئولوژی، روش شناسی و سنجش در روان شناسی مثبت
2-​ روان شناسی مثبت تحولی
-​روان شناسی مثبت و وهله های تحول (کودکی،نوجوانی،جوانی،میانسالی و سالمندی)
-​خانواده و روانشناسی مثبت
-​دلبستگی در روان شناسی مثبت
-​فرایند های تحولی و روانشناسی مثبت ( بازی، تقلید، ادراک،حافظه و ...)
3-​ مداخلات روان شناسی و روان درمانی مثبت
-​محدودیت ها، موانع و چالش ها در روان درمانی مثبت
-​اصول و مبانی روان درمانی مثبت
-​ارزیابی و تشخیص در روان شناسی مثبت

-​جایگاه روان شناسی مثبت و مقایسه با سایر درمان ها
-​روان شناسی مثبت و مداخلات نو ظهور
4- مبانی عصب شناختی روان شناسی مثبت
- شناخت مثبت نگر: توانمند سازی شناختی و تقویت مثبت اندیشی
- شناخت اجتماعی : درک خود و دیگری
- مبانی عصب شناختی ذهن سرگردان و بهشیار
- مبانی عصب شناختی معنویت
- مبانی عصب شناختی شادی
5-​ آموزش در روان شناسی مثبت
-​آموزش و پرورش مثبت
-​آموزش مهارتهای زندگی در روان شناسی مثبت
-​آموزش نظارت و مربی گری در روان شناسی مثبت
6-​ کاربردهای روان شناسی مثبت
-​آسیب های اجتماعی
-​جامعه، فرهنگ و اخلاق
-​شهر سازی، شهروندی و محیط زیست
- ادبیات و هنر
-​رسانه، دنیای مجازی و فن آوری های نوین
7-​ روانشناسی مثبت و سلامت
-​روانشناسی مثبت در روان شناسی سرطان
-​روانشناسی مثبت در تیم پزشکی و بیمارستان ها
-​روانشناسی مثبت در پیشگیری
-​روانشناسی مثبت و بیماری های خاص
-​آموزش مثبت در سلامت
- روانشناسی مثبت در پیشگیری، درمان و بهبود اعتیاد
- روانشناسی مثبت در علوم ورزشی و تندرستی

محور 8 روانشناسی مثبت در محیط کار
-​فرایندهای منابع انسانی مثبت (جذب، به کار گماری، مدیریت عملکرد، کارراهه، حقوق و پاداش، مرکز ارزیابی )
-​فرهنگ سازمانی مثبت نگر
-​رهبری و مدیریت مثبت نگر
-​تحول سازمانی با رویکرد مثبت نگر
-​تعاملات و روابط مثبت نگر در محیط کار
-​ذهن آگاهی در سازمان
-​توانمند سازی روانشناختی مثبت نگر
-​کارآفرینی و کسب و کار مثبت
-​تجربه سیالی و عملکرد مثبت
-​مربیگری مثبت در آموزش سازمانی


دبیر همایش : سحر پهلوان نشان‌
تلفن دبیرخانه : 02129905377
پست الکترونیک : positivepsy.sbu@gmail.com
وب سایت : http://www.positivepsyconf.ir/
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ - ۰۰:۱۵:۰۷