چهارمین همایش ملی یافته های نوین درعلوم کشاورزی ، محیط زیست ومنابع طبیعی پایدار
تاریخ شروع : ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
تاریخ پایان : ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
گروه : کشاورزی
برگزار کننده : موسسه همایش گستران
محل برگزاری : کرمان -جیرفت
توضیحات : مهلت ارسال اصل مقالات:
25خردادماه1398
مهلت ارسال چکیده مقالات:
25خردادماه1398
اعلام نتایج داوری:
یک هفته پس از ارسال مقاله
مهلت ثبت نام و واریز هزینه:
28خردادماه1398
تاریخ برگزاری:
30خردادماه1398
محورهای همایش :
کرمان -جیرفت
دبیر همایش : -
تلفن دبیرخانه : 03443219775
پست الکترونیک : conf.gostaran@gmail.com
وب سایت : http://hgconf4.ir/default.aspx
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ - ۰۹:۱۴:۱۴