چهارمین کنگره بین المللی و ششمین کنگره ملی پژوهش های نوین در مطالعات مدیریت، حسابداری و اقتصاد
تاریخ شروع : ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
تاریخ پایان : ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
گروه : مدیریت
برگزار کننده : موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی
محل برگزاری : شیراز
توضیحات : تغییرات سریع و چالش‌های جهانی در دنیای امروزی و رویکردهای نوین در ارائه و بکارگیری الگوهای آموزش و پژوهش در علوم مختلف موجب پیشرفت دانش بشری در عرصه های مختلف علم و فناوری شده است.

تبادل دانش روز و انتقال تجربیات، بیان چالش‌ها و ارائه راهکارها و کاربردی نمودن نتایج تحقیقات در حوزه های مختلف علم و فناوری اولویت اول رویدادهای علمی موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی است.

چهارمین کنگره بین المللی و ششمین کنگره ملی پژوهش های نوین در مطالعات مدیریت، حسابداری و اقتصاد در پی آن است تا با الهام از گذشته و با نگاه به آینده، فضایی کارا و پویا به وجود آورد و نیاز به رشد و توسعه علوم و فناوری های نوین و استفاده بهینه از آن ها را بر آورده سازد و به تعامل و ابراز اندیشه های اندیشمندان و پژوهشگران توجه ویژه ای داشته باشد.

به یقین میتوان اذعان کرد این رشته با تلاش بنیانگذاران و کوشش فارغ التحصیلان و متولیان آن جایگاه خود را در میان سایر رشته های تخصصی بدست آورده است. در این میان برگزاری این کنگره نقش بسزایی در بروز رسانی دانش و تبادل تجربه میان اساتید, متخصصین و فارغ التحصیلان این رشته ها ایفا می نماید و برگزارکنندگان اميدوارند نتايج برگزاري اين رویداد و دستاوردهاي آن در كوتاه مدت و بلندمدت بتواند قدمي ارزشمند در جهت دستیابی به اهداف پایداری ایران اسلامی منطبق بر برنامه چشم‌انداز بیست‌ساله، از قبیل حفظ محیط زیست، افزایش رفاه، امنیت و آسايش عمومي و عدالت اجتماعی بیشتر در کشور بردارد.

از این رو از تمامی اساتید محترم دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و دانشجویان عزیز دعوت می شود تا با شرکت در این رویداد علمی ، آخرین دستاوردهای خود را در زمینه موضوعی رویداد، به منظور بررسی راهکارهای بهره گیری موثر و کارامد از این دستاوردها و برنامه ریزی لازم در جهت تکامل و توسعه تحقیقات انجام شده و استفاده از آن در جهت توسعه علمی کشور، ارائه نمایند.
محورهای همایش :
مدیریت
مدیریت بازرگانیمدیریت گردشگری و جهانگردیمدیریت صنعتیمدیریت منابع انسانیمدیریت استراتژیکمدیریت اجراییتحول در سیستم های مدیریت اطلاعات مدیریت و کارآفرینیچالش های فرا روی مدیریت و افق های نوین در مدیریتمدیریت بیمهیادگیری سازمانیمدیریت مالی سازماندهی و اصلاح روش ها و تشکیلاتبررسی تاثیرات توانمند سازی سرمایه انسانیمدیریت استعداد در مدیریت تحولمدیریت کسب و کار و تجارت الکترونیکمدیریت دانشسایر موضوعات مرتبط با مدیریت
حسابداری
تئوری های حسابداری و چارچوب نظریاطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکتارزیابی استاندارد های بین المللی حسابداریحسابداری تلفیقیحسابداری مدیریت و سیستم های کنترلیحسابداری مدیریت و چالش های اجرایی آننقش حسابداری در توسعه بازار سرمایهکاربرد روش های هزینه یابی در حسابداری مدیریتتولید و حسابداری مدیریتیافته های نوین ومباحث روز در حسابداریاستاندارد های حسابداری و حسابرسینوآوری های مالی در حوزه مدیریت و حسابدارینقش حسابداری و حسابرسی در بحران های مالی
اقتصاد
اقتصاد نظریاقتصاد خرداقتصاد سنجیاقتصاد کلانرشد اقتصادینظام های اقتصادیاقتصاد توسعهاقتصاد کشاورزیبرنامه ریزی اقتصادیاقتصاد شهریاقتصاد انرژیسایر موضوعات مرتبط با اقتصاد
دبیر همایش : دکتر مصطفی عباسی
تلفن دبیرخانه : 07138432349
پست الکترونیک : conf@khist.ir
وب سایت : http://www.cmae.ir
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ - ۲۲:۵۳:۱۳