کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری در هزاره سوم
تاریخ شروع : ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
تاریخ پایان : ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
گروه : مدیریت
برگزار کننده : rwin hamayesh
محل برگزاری : تهران
توضیحات : کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری در هزاره سوم در تاریخ 28 اردیبهشت در سالن همایش دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار خواهد شد این کنفرانس باهمکاری دانشمندان برجسته علمی، محققان و محققان پژوهشی برای تبادل و به اشتراک گذاری تجربیات و نتایج تحقیقات خود در تمام جنبه های مدیریت، اقتصاد حسابداری و مالی است. همچنین یک پلت فرم بین رشته ای برتر برای محققان، متخصصان و مربیان فراهم می کند تا تازه ترین نوآوری ها، روند و نگرانی ها و همچنین چالش های عملیاتی و راه حل های پذیرفته شده در زمینه حسابداری ، مدیریت و اقتصاد را ارائه دهند، لذا از تمامی دانشجویان، اساتید، اعضای هیات علمی ، پژوهشگران و تمامی علاقمندان به رشته های مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری دعوت به عمل می آیدتا مقالات خود را در این زمینه به دبیرخانه کنفرانس ارسال نمایند،

فراخوان ارسال مقالات تا تاریخ 21 اردیبهشت 1398 میباشد
محورهای همایش :
حسابداری

تئوري هاي حسابداري و چارچوب نظري

اطلاعات حسابداري در ارزيابي شرکت

ارزيابي استاندارد هاي بين المللي

حسابداري تلفيقي

حسابداري مديريت و سيستم ها کنترلي

حسابداري مديريت و چالش هاي اجراي آن

نقش حسابداري درتوسعه بازار سرمايه

کاربرد روشهاي هزينه يابي در حسابداري مديريت

توليد و حسابداري مديريت

يافته هاي نوين و مباحث روز در حسابداري

استانداردهاي حسابداري و حسابرسي

روش هاي تأمين مالي در سازمانها

لزوم استانداردگذاري يکپارچه براي گزارشگري مالي

نوآوريهاي مالي در حوزه مديريت و حسابداري

مقايسه استانداردهاي حسابداري ايران و ساير کشورها

نقش حسابداري و حسابرسي در بحرانهاي مالي

ارزش افزوده و گزارشگري مالي

اخلاق در حسابداري و حسابرسي

مديريت هزينه و ارزش آفريني براي سهامداران

کاربرد اينترنت در حسابداري

سيستم هاي اطلاعات حسابداري

حسابداري مديريت و مديريت قيمت تمام شده

مديريت استراتژيک هزينه و عملکرد در فضاي کسب و کار

حسابداري مديريت و نقش آن در بحرانهاي مالي و اقتصادي

حسابداري مديريت و اصلاح الگو مصرف منابع مالي

ضرورت حسابداري مديريت براي مديران مالي و بودجه

حسابداري مديريت و ارزيابي عملکرد سازمان

حسابداري مديريت و بودجه ريزي عملياتي

حسابداري مديريت و حسابرسي عملکرد

ابزار و تکنيک هاي حسابداري مديريت

هزينه يابي و مديريت بر مبناي فعاليت

برنامه ريزي و بودجه ريزي شناور

محاسبه و قيمت تمام شده کالا و خدمات

آموزش حسابداري،تحقيقات بازار سرمايه

حسابداري و نظام راهبري شرکتها

حسابداري و ارزيابي عملکرد شرکتها

نقش حسابداري در تحول اقتصادي

چالشهاي توسعه حسابداري و حسابرسي در ايران

نقش حسابداري و حسابرسي در بهبود نظام مالياتي کشور

و تمام موضوعات مرتبط با حسابداري





مدیریت

کيفيت، بهره‌وري و تعالي سازماني

مديريت كيفيت فراگير (مفاهيم و ابزارها)

تعالي سازماني

سيستم هاي کيفيت، بهره‌وري

مديريت عملكرد

روش‌هاي حل مساله، شش سيگما

رهبري و رفتار سازماني

رهبري، رهبري تغيير و تحول

رهبري اخلاقي

ابعاد رفتاري رهبري شرکت‌هاي بزرگ و هولدينگ‌ها

رهبري سازماني در شرايط بحراني

توانمندي‌هاي هيجاني رهبران

اثربخشي کار تيمي

فرهنگ سازماني اثربخش

عوامل سازماني موثر بر نوآوري

موانع سازماني موثر بر عدم رشد سازمان‌ها

فرهنگ سازماني

ارتباطات سازماني

مديريت تعارض

مديريت استرس

کار تيمي

مذاکره

توليد، فرآيند و عمليات

مديريت توليد و عمليات

مديريت زنجيره تأمين

پژوهش عملياتي

مديريت پروژه

مديريت فرآيندها و معماري سازماني

مديريت لجستيک

چابکي در سازمان

مديريت راهبردي

برنامه ريزي راهبردي

تحليل رقابتي ادغام وخريد

پيمان هاي راهبردي

شيوه مديريت شرکتهاي هولدينگ

استراتژي در سطح شرکت ها

پياده سازي استراتژي و موانع موفقيت آن

مديريت سيستم‌ها و فناوري اطلاعات

مديريت دانش و اطلاعات

روش‌شناسي سيستم‌هاي اطلاعاتي و معماري فناوري اطلاعات

تجارت الکترونيکي و اقتصاد ديجيتالي

دولت و خدمات الکترونيکي

استراتژي الکترونيکي

مدل‌هاي کسب و کار الکترونيکي

ارزيابي آمادگي الکترونيکي و شکاف ديجيتالي

تجارت از طريق تلفن همراه

سلامت و بهداشت الکترونيک

مديريت تغيير و مهندسي فرآيندها

هوشمندي کسب و کار

بانکداري الکترونيک

راه حل‌هاي الکترونيکي سازماني

سيستم‌هاي برنامه‌ريزي منابع

مديريت ارتباط با مشتري الکترونيک

مديريت زنجيره تأمين الکترونيک

تدارکات الکترونيک

نوآوري و انتشار فناوري اطلاعات

همکاري و اتحادهاي الکترونيک

مديريت استراتژيک و رقابت

برنامه‌ريزي استراتژيك

مديريت استراتژيك

تحليل رقابتي ادغام و خريد

پيمان‌هاي استراتژيک

شيوه مديريت شرکت‌هاي هولدينگ

استراتژي در سطح corporation

پياده‌سازي استراتژي و موانع موفقيت آن

سازگاري مولفه هاي مختلف استراتژي با ساختار

طراحي ساختار سازماني

پياده‌سازي ساختار سازماني

مديريت منابع انساني

توسعه منابع انساني

آموزش

جانشين پروري

سيستم‌هاي جبران خدمات

سيستم ارزشيابي مشاغل

سيستم‌هاي مديريت عملکرد کارکنان

ايمني و بهداشت

روابط کار

انتخاب و جامعه‌پذيري

مديريت استراتژيک منابع انساني

منابع انساني الکترونيک

مديريت منابع انساني در شرکت‌هاي هولدينگ

مديريت کارکنان دانشور

برنامه‌هاي نگهداشت دانشوران

نقش استراتژيک مديران منابع انساني

طراحي سيستم‌هاي حقوق و دستمزد در شرايط سخت اقتصادي

حسابرسي و مميزي HRM

مربي گري

مديريت تکنولوژي، تحقيق و توسعه

استراتژي تکنولوژي

مديريت نوآوري

مديريت تحقيق و توسعه

سياست‌گذاري تكنولوژي

انتقال تکنولوژي

مديريت بازار

استراتژي بازار

تحقيقات بازار

بازاريابي بين‌المللي

بازاريابي خدمات

مديريت ارتباط با مشتريان

تبليغات

قيمت‌گذاري

کانال هاي بازاريابي

مديريت برند

اخلاق و فلسفه سازمان و مديريت

شناسايي مسايل اخلاقي در سازمان‌ها

ريشه‌هاي بروز مسايل اخلاقي

پيامدهاي مشکلات اخلاقي در سازمان‌ها

روش‌هاي غني‌سازي فرهنگ سازماني از منظر اخلاق سازماني

اخلاق حرفه‌اي

مديريت پيش‌گيرانه مسايل اخلاقي

تدوين و ترويج کدهاي اخلاقي

مهارت‌هاي حل مسايل اخلاقي

مباني فلسفي سازمان و نظريه هاي سازماني

مباني فلسفي نظريه هاي مديريت

نقد و مقايسه مكاتب فلسفي سازمان و مديريت و مطالعات تطبيقي

حاکميت سازماني و مسووليت اجتماعي

نقش‌هاي هيئت مديره

نظام پاسخگويي

نظام حاکميت در سازمانها و شرکت‌هاي هولدينگ

فرآيندهاي هيئت مديره

روابط بين شرکت مادر و شرکت‌هاي اقماري

اثربخشي هيئت مديره

تأثير عملکرد سازمان‌ها بر مسايل اجتماعي و زيست‌محيطي

نقش‌هاي اجتماعي سازمان‌ها

استمرار و رشد پايدار نظام هاي مديريتي

اصول و مفاهيم مديريت مالي

نقش حسابداران و مديران مالي در ارتقا عملکرد سازمان

نقش حسابداري و مديريت مالي در توسعه اقتصادي

نقش مديران مالي در توسعه و پيشرفت بنگاه هاي کشور

مديريت سود از طريق تجديد ارائه صورت هاي مالي

رابطه صورت هاي مالي با اهداف گزارشگري مالي

محتواي اطلاعاتي صورتهاي مالي

نقش صورت هاي مالي در تصميم سازي سرمايه گذاران

مکانيزم هاي تامين مالي

نقش مديران مالي در تصميم در مديريت بازار

مديران مالي و شناخت ريسک،اصول مالي رفتاري

ابزار هاي مديريت سود در شرکت هاي ايراني

نقش حاکميت شرکتي در ارتقا عملکرد واحد هاي تجاري

نقش استاندارد هاي ايران در اعتبار دهي به صورت هاي مالي

ضرورت حسابرسي تقلب

لزوم به کارگيري حسابداري تعهدي در دستگاه هاي اجرايي

لزوم عملياتي کردن بودجه هاي برنامه اي دستگاههاي اجرايي

ضرورت حسابرسي عملياتي در دستگاه هاي دولتي

فاصله گزارشگري مالي از اهداف مورد نظر استانداردهاي حسابداري در ايران

الزامات گزارشگري بورس اوراق بهادار تهران

آسيب شناسي مالي در ايران

مديريت بنگاهها

برنامه ريزي استراتژيک مالي

مديريت سرمايه گذاري

ارزيابي مديريت ريسک

مهندسي مالي

مديريت دارايي ها و تمام موضوعات مرتبط با مديريت مالی



اقتصاد

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

اقتصاد کلان

اقتصاد خرد

اقتصاد سنجی

کاربردهای اقتصاد سنجی

اقتصاد کاربردی

مدیریت اقتصاد

اقتصاد بازرگانی

اقتصاد عمومی و دولتی

علوم اقتصادی

برنامه ریزی سیستم های اقتصادی

نوآوری، کارآفرینی و توسعه اقتصادی

اقتصاد و تجارت الکترونیک

اقتصاد انرژی

اقتصاد محیط زیست

برنامه ریزی اقتصادی

MBA، تبلیغات و بازاریابی

مدیریت مهندسی مالی و تحلیل اقتصادی

اقتصاد تحریم

مدلسازی اقتصادی

تجارت بین الملل

رویکردهای نوین در اقتصاد جهانی

اقتصاد ایران

اقتصاد سلامت

حقوق اقتصادی

بانکداری

تولید و مدیریت مالی

اقتصاد شهری

نظام های اقتصادی

رشد اقتصادی

اقتصاد سنجی

اقتصاد سرمایه گذاری

اقتصاد گردشگری و توریسم

موضوعات دیگر مرتبط با اقتصاد



بانکداری

بازیگران جدید (فین‌تک و ...)

ساختار درآمدی جدید بانک‌ها (مدل‌های کسب و کار جدید)

بانکداری باز

بانکداری دیجیتال

بانکداری بدون شعبه

بانکداری اجتماعی و بانکداری شناختی

یکپارچه‌سازی کسب و کارهای مختلف مالی

تاثیر فناوری بر کارایی بانک‌ها

بررسی ابعاد اقتصادی تحولات جدید در بانکداری الکترونیک

خدمات پرداخت

پرداخت‌های برون خطی و مدیریت پرداخت‌های ریز (Micro Payment)

خدمات تجمیع

پرداخت ‌سازی (Payment Initiation)

پرداخت یاری (Payment Facilitator)

پرداخت همراه

کارت‌های اعتباری

استقراض فرد به فرد

تأمین مالی انبوه (Crowd Funding)

پول‌های رمزی

حساب یاری (Account Information Services)

بلاک‌چین

پرداخت‌های نزدیک و پرداخت‌های همراه

استانداردهای پرداخت EMV,PCI

نشان‌گذاری (Tokenization)

اینترنت اشیاء

واقعیت مجازی

هوش مصنوعی

RegTech (فناوری نظارتی)

چارچوب‌های اقتصادی جدید (PSD2 و ...)

استانداردهای IFRS و XBRL

مدیریت ریسک

سیستم‌های نظارتی رگولاتور

سیستم تشخیص (تقلب و مبارزه با پولشویی)

چارچوب‌های مدیریت امنیت اطلاعات

استانداردهای امنیتی

نوآوری و فناوری‌های جدید در حوزه امنیت

سرویس‌های مدیریت شده‌ی امنیت

مدیریت حوادث امنیتی در شبکه‌ی بانکی

امنیت در پرداخت‌ در بستر‌های جدید مثل IOT و پایانه‌های فروش سیار

کاربردهای هوش امنیتی در شبکه بانکی

کلان داده‌ها

داده‌کاوی و هوش تجاری (BI)

بازاریابی از طریق کانال‌های همه‌کاره (Omni-Channel)

راه حل ها و مدل های بانکداری الکترونیکی :

Core Banking

Internet Banking

SMS Banking

ATM

Web kiosk

RFID

POS

Pin Pad

Telephone Banking

Back and front office automation

And …

راه حل های پرداخت الکترونیکی :

e-Money

e-check

Debit cards

Credit Cards

Smart Cards

And…

امنیت در بانکداری الکترونیکی :

CA

Web security

Network security

Physical security

Security Architecting

Hardware Security Device and Solution

Software Security Device and Solution

And...



مدیریت بانکداری الکترونیکی :

e- CRM

ERP

e-Investment

e-advertisement

HR Management in e-banking

e-Marketing for e-banking

Customizing services by e-banking

Project Management

Quality Management

Strategic Management in e-banking

And…

چالش های قانونی و قضایی در بانکداری الکترونیکی

چالش های قوانین حقوقی موجود و نیازهای آتی

امور قضایی در بانکداری الکترونیکی

آموزش و فرهنگ سازی :

راهکارهای اطلاع رسانی عمومی در مورد فناوری های جدید بانکی

آموزش منابع انسانی در بانکداری الکترونیکی

تبلیغات و بانکداری الکترونیکی
دبیر همایش : آقای محمدی
تلفن دبیرخانه : 09300414400
پست الکترونیک : info@mae2019.ir
وب سایت : http://mae2019.ir/
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ - ۲۲:۵۱:۳۵