اولین کنفرانس ملی ژئوشیمی کاربردی ایران
تاریخ شروع : ۲۵ دی ۱۳۹۸
تاریخ پایان : ۲۵ دی ۱۳۹۸
گروه : فنی و مهندسی
برگزار کننده : دبیرخانه دائمی کنفرانس
محل برگزاری : تهران
توضیحات :
با استعانت از خداوند متعال، "اولین کنفرانس ملی ژئوشیمی کاربردی ایران" با حمایت مؤثر ارگان ها، سازمان ها و مجامع علمی و دانشگاهی برگزار خواهد شد. باتوجه به اهمیت موضوع و همچنین نقش سازنده آن در جامعه ، دبیرخانه اجرایی انتظار دارد این همایش با مشارکت متولیان این امر که در یک طیف گسترده و مرتبط با زنجیره طراحی ، برنامه ریزی، مدیریت و اجرا اعم از مسئولین، متخصصین ، مهندسین ، کارشناسان و صاحب نظران می باشد برگزار گردد. تا با ارائه جدیدترین مقالات و دستاوردهای علمی و تجربی روز دنیا توسط پژوهشگران و محققین در راستای ارتقای سطح علمی گامی استوار برداریم. برنامه ، جلب مشارکت تمامی مراکز علمی و حرفه ایی ، تعامل با انجمن های ملی و بین المللی مرتبط و دعوت از صاحبنظران برجسته با هدف تعامل علمی از یک سو و افزایش خود باوری علمی در کشور ، تمرکز بر مسائل و چالشهای روز ، طراحی محتوای علمی و کاربردی برای مسئولین می باشد . امید است با حمایت محققان و صاحب نظران عزیز این مرز و بوم بتوان گامهای استواری برداشت.
محورهای همایش :
اکتشافات ژئوشیمیایی

ژئوشیمی کانسارها

ژئوشیمی زیست­ محیطی

ژئوشیمی سنگ­ ها و کانی­ ها

ژئوشیمی رسوبی

ژئوشیمی آلی

ژئوبوتانی

ژئوشیمی شهری

ژئوشیمی نفت

زمین­ پزشکی

ژئوشیمی دریایی

نانو ژئوشیمی

بیوژئوشیمی

ژئوشیمی آبهای سطحی و زیرزمینی
دبیر همایش : دکتر سید علیرضا آشفته عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی
تلفن دبیرخانه : 02177324436
پست الکترونیک : geodalamper@gmail.com
وب سایت : http://1conf.ir/
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ - ۲۰:۲۴:۲۸