هفتمین کنفرانس تکنیکهای مدیریت و حسابداری
تاریخ شروع : ۰۶ اسفند ۱۳۹۷
تاریخ پایان : -
گروه : مدیریت
برگزار کننده : همایشگران مهراشراق
محل برگزاری : تهران
توضیحات : دور هفتم کنفرانس در تاریخ 6 اسفند 97 برگزار میشود
محورهای همایش :
محورها تکنیک های مدیریت:
تکنیک های اطلاعاتی و ارتباطی مدیریت
تکنیک های مدیریت منابع انسانی
تکنیک های مدیریت بازاریابی
تکنیک های مدیریت تولید
تکنیک های مدیریت مالی
تکنیک های مدیریت استراتژیک
تکنیک های مدیریت پردازش داده ها
تکنیک های مدیریت تغییر
تکنیک های وب و شبکه های اجتماعی
محورهای تکنیک های حسابداری:
حسابداری
مدیریت مالی

دبیر همایش : حیدری
تلفن دبیرخانه : 02632552104
پست الکترونیک : INFO@MNGTEC.COM
وب سایت : http://mngtec.com
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ - ۰۰:۲۵:۰۱