سیزدهمین کنفرانس روانشناسی و علوم اجتماعی
تاریخ شروع : ۰۶ اسفند ۱۳۹۷
تاریخ پایان : -
گروه : علوم انسانی
برگزار کننده : همایشگران مهراشراق
محل برگزاری : تهران
توضیحات : دور سیزدهم همایش

محورهای همایش :
روان شناسی عمومی
روانشناسی اجتماعی
روانشناسی بالینی
رفتار در علوم تربیتی و روانشناسی
رفتار در علم مدیریت و اقتصاد
رفتار¬در¬علوم¬ سیاسی ¬و¬اجتماعی
رفتار زیست محیطی و کشاورزی

محورهای جامعه شناسی

جامعه شناسی نظری-مفهومی
روش شناسی علوم اجتماعی
آسیب شناسی اجتماعی

رفاه اجتماعی
جامعه شناسی سلامت و پزشکی

جامعه شناسی ارتباطات

جنسیت و خانواده

جامعه شناسی فرهنگی

جامعه شناسی سیاسی
جامعه شناسی تاریخی
جامعه شناسی توسعه
جامعه شناسی شهری


دبیر همایش : حیدری
تلفن دبیرخانه : 02632552104
پست الکترونیک : INFO@RAFTARconf.COM
وب سایت : http://raftarconf.com/fa/
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ - ۰۰:۲۴:۲۳