سیزدهمین کنفرانس مدیریت و حسابداری و دهمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوریهای باز
تاریخ شروع : ۰۵ اسفند ۱۳۹۷
تاریخ پایان : -
گروه : مدیریت
برگزار کننده : همایشگران مهراشراق
محل برگزاری : تهران
توضیحات : دورسیزدهم همایش
محورهای همایش :
محورهای مدیریت
کیفیت، بهره وری و تعالی سازمانی
تولید، فرآیند و عملیات
رهبری و رفتار سازمانی
مدیریت راهبردی
مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات
مدیریت استراتژیک و رقابت
مدیریت منابع انسانی
مدیریت تکنولوژی، تحقیق و توسعه
مدیریت بازار
اخلاق و فلسفه سازمان و مدیریت
حاکمیت سازمانی و مسوولیت اجتماعی

محورها حسابداری
حسابداری
مدیریت مالی
محورها کارآفرینی
کارآفرینی سبز
کارآفرینی پایدار
کارآفرینی دانشی
کارآفرینی سایبری
کارآفرینی تکنولوژی اطلاعات
کارآفرینی کشاورزی
کارآفرینی بین الملل

دبیر همایش : حیدری
تلفن دبیرخانه : 02632552104
پست الکترونیک : INFO@modirconf.COM
وب سایت : http://modirconf.com/fa/
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ - ۰۰:۲۳:۰۵