چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم انسانی
تاریخ شروع : ۳۰ تیر ۱۳۹۵
تاریخ پایان : ۳۱ تیر ۱۳۹۵
گروه : علوم انسانی
برگزار کننده : چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم انسانی
محل برگزاری : چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم انسانی
توضیحات : چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم انسانی
محورهای همایش :
مهندس برق و الکترونیک

مهندسي پزشكي- بيوالكتريك

مكاترونيك و مهندسی رباتیک

مهندسي انرژي و فيزيك

مهندسی شیمی، نفت و پلیمر

مهندسی صنایع

مهندسی عمران

مهندسی کشاورزی و محیط زیست

مهندسی مکانیک

مهندسی معدن

مهندسي مواد و متالورژي

مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

مهندسی هوا فضا

مبانی علوم مهندسی

مدیریت دانش در علوم مهندسی

سایر رشته های مرتبط با علوم مهندسی

علوم سیاسی و روابط بین‌الملل

حقوق

فلسفه و فلسفه علم

روانشناسی و تعلیم و تربیت اسلامی

جامعه‌شناسی، مردم شناسی و ارتباطات

علوم مدیریتی

علوم اقتصادی

هنر، معماری و شهرسازی

زبان‌شناسی و ادبیات

سایر رشته های مرتبط با علوم انسانی
دبیر همایش : کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم انسانی
تلفن دبیرخانه : 02634600855
پست الکترونیک : info@ehconf.com
وب سایت : http://www.ehconf.com
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ - ۱۰:۲۷:۱۸