سومین کنفرانس ملی تسهیل تجارت و کسب‌و‌کار الکترونیکی
تاریخ شروع : ۰۹ اسفند ۱۳۹۷
تاریخ پایان : -
گروه : علوم انسانی
برگزار کننده : سازمان مدیریت صنعتی
محل برگزاری : تهران
توضیحات : تسهیل تجارت و لجستیک، سیاست‌های تجاری، فضای کسب و کار، مقررات سرمایه گذاری، مالیات کسب و کار، نوآوری و توسعه صنعتی، دسترسی به استانداردهای بین المللی، کارآفرینی و کسب و کارهای الکترونیکی آثار قابل توجهی در بهبود اقتصاد و شرایط زندگی مردم دارند. از مهمترین نمادهای این بهبود، مشارکت موثر در زنجیره‌های ارزش جهانی و کارکرد موفق اکوسیستم کارآفرینی است. با این موفقت، افزایش بهره وری، توسعه فناوری‌های جدید، افزایش اشتغال، و اقتصاد مقاومتی (اقتصاد متنوع‌تر و انعطاف پذیرتر) از مهمترین دست آوردهایی است که کشورها شاهد آن هستند. دستیابی به این اهداف به طور خودکار حاصل نمی‌شود. زنجیره‌های ارزش جهانی معمولا توسط شرکت‌های بزرگ چند ملیتی هدایت می‌شوند. آنها هستند که کشورهای هدف برای سرمایه گذاری و تولید را انتخاب می‌کنند و استفاده از منابع داخلی کشورها را بر اساس راهبردهای طراحی شده، جهت به حداکثر رساندن سود خود به کار می‌گیرند. که این ممکن است فرصت مشارکت یا ارتقاء برای کشورهای خاص را فراهم کند. در این رهگذر کشورها، با بومی سازی رویکرد مشارکت در زنجیره‌های ارزش جهانی، و با استفاده از ظرفیت‌های ملی و قابل دسترس بین المللی، اثرات و نقش شرکت‌های فراملیتی را بر روی اقتصاد داخلی خود مدیریت می کنند. در این رویکرد، نوآوری و کارآفرینی از یک سو، پایداری و توسعه سهم تولید در زنجیره ارزش جهانی از سوی دیگر به عنوان دو اهرم تعیین کننده سهم تجارت، کشورها را دستخوش تحولات شگرف نموده است. بقای شرکت‌ها و فعالیت اقتصادی همانند گذشته موضوعی موروثی برای جوامع نیست، بلکه فعالیت گسترده در پایداری نقش‌ها و بهبود ارزش‌های اقتصادی همراه با بهره گیری از روندهای جهانی و نوظهور در همه ابعاد اجتماعی، فناوری، روابط اقتصادی، و دانش فنی نقش اساسی و تعیین کننده پیدا کرده است.
محورهای همایش :
محورهای همایش
محور فناوری و نوآوری
۱. نقش و کاربرد فینتک ها در تسهیل کسب و کار دیجیتال در دوران تحریم
۲. نقش کسب و کارهای استارت آپی در تسهیل تجارت بین المللی در دوران تحریم
۳. بازپیکربندی اکوسیستم نواوری کشور در دوران تحریم
۴. شیوه ها و مکانیزمهای توسعه کسب و کارهای دیجیتال در دوران تحریم
۵. شناسایی فرصتهای جدید برای ظهور و رشد کسب و کارهای دیجیتال در دوران تحریم
۶. مدلهای جدید کسب و کار دیجیتال
۷. مدیریت سرمایه گذاری دیجیتال در دوران تحریم
۸. کاربرد فناوری های تحول آفرین دیجیتال در تسهیل تجارت و کسب و کار دیجیتال
۹. و سایر موضوعات مرتبط

محور حکمرانی و رگولاتوری
۱. خلاءها و موانع قانونی توسعه کسب و کارهای دیجیتال در ایران
۲.راهکارهای حقوقی برای تسهیل تجارت و کسب و کار دیجیتال در سطح ملی و بین المللی
۳. حکمرانی دیجیتال در سطح ملی و سازمانی
۴. ملزومات حقوقی تسهیل مدیریت جریان اطلاعات در اکوسیستم نوآوری ایران
۵. راهکارهای توسعه داده های باز در کشور
۶. موانع و راهکارهای توسعه اقتصاد شهرهای هوشمند و کسب وکارهای مبتنی بر آن
۷. و سایر موضوعات مرتبط

محور اقتصاد و تجارت
۱. اقتصاد هوش مصنوعی در ایران و تسهیل تجارت آن
۲. اقتصاد بلاک چین در ایران و تسهیل تجارت آن
۳. اقتصاد داده در ایران و تسهیل تجارت آن
۴. اقتصاد اینترنت اشیا در ایران و تسهیل تجارت آن
۵. اقتصاد API در ایران و تسهیل تجارت آن
۶. اقتصاد پلتفرم در ایران و تسهیل تجارت آن
۷. اقتصاد تجربه در ایران و تسهیل تجارت آن
۸. و سایر موضوعات مرتبط
دبیر همایش : دکتر مصطفی امینی
تلفن دبیرخانه : 02188772279
پست الکترونیک : ncm12.cikd@gmail.com
وب سایت : http://tfebconf.com/
۱۳۹۷/۰۹/۲۵ - ۲۳:۲۹:۲۸