نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
تاریخ شروع : ۲۵ مهر ۱۳۹۷
تاریخ پایان : -
گروه : کشاورزی
برگزار کننده : انجمن حمایت از طبیعت ایران
محل برگزاری : تهران
توضیحات : -
محورهای همایش :
مدیریت ، اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی
مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی
آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
علوم زیست شناسی(گیاهی / جانوری)
هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی
سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)
شناسایی و مبارزه با علفهای هرز
تولیدات گیاهی و اگرواکولوژیک
پدافند غیرعامل و امنیت زیستی
محیط زیست و آمایش سرزمین
علوم تکنولوژی نهال و بذر
علوم باغبانی و فضای سبز
حشره شناسی کشاورزی
زراعت و اصلاح نباتات
علوم دام و دامپزشکی
جنگل و مرتع و بیابان
علوم شیلات و آبزیان
علوم و صنایع غذایی
آبیاری و زهکشی
توسعه روستایی
و سایر موارد مرتبط و...
دبیر همایش : -
تلفن دبیرخانه : 02177493827
پست الکترونیک : info@naconf.ir
وب سایت : http://naconf.ir
۱۳۹۷/۰۸/۲۰ - ۱۶:۴۳:۰۱