پرسش از هنر معاصر ایران
تاریخ شروع : ۲۸ آبان ۱۳۹۷
تاریخ پایان : ۲۹ آبان ۱۳۹۷
گروه : علوم انسانی
برگزار کننده : آکادمی هنر شمسه - انجمن هنر اسلامی دانشگاه هنر- انجمن پژوهش هنر دانشگاه هنر
محل برگزاری : دانشگاه هنر- تالار فارابی
توضیحات : اظهارنظر دربارۀ هنر نو و معاصر ایران را می¬توان از نسبت این هنر با وضعیت کلی اجتماعی و فرهنگی امروز شروع و سیر دگردیسی آن را تبیین کرد. امروزه هنرمند ایرانی با مسئلۀ جهانی شدن و رقابت¬های شدید در عرصۀ دنیای هنر مواجه است و تحلیل این مهم به مطالعه روشمند و ساختاری نیازمند است تا بتواند راه گشای مناسبی در خوانش هنر امروزین ایران باشد.
رویکردهای گوناگونی که پژوهشگران در پرداختن به هر موضوع اتخاذ می¬کنند موجب تولید نظریه¬های گوناگون در باب آن مبحث خواهد شد. آگاهی از میزان کمی و کیفی مطالعات انجام شده در حوزۀ هنر معاصر، مسیرهای پیموده شده، تکرارها و کمبودها را معلوم می¬کند. از این رو بازخوانی گفتمان¬های پیدا و پنهان در سیر تکامل و تطور یک مقولۀ فرهنگی، می¬تواند در عین حال که یک آسیب¬شناسی از آن پدیده ارائه می¬دهد، راه را برای مطالعات نظری و عملی هموار سازد.
همایش «پرسش از هنر معاصر ایران» محملی برای پرداختن به بسترها، دگردیسی¬ها، جایگاه فعلی هنر ایران، و نحوۀ تعامل آن با هنر امروز جهان است که در هفتۀ چهارم آبان ماه در دانشگاه هنر تهران برگزار می¬شود.
این همایش در دو حوزۀ «برگزاری نشست و سخنرانی» و «تدوین مقاله» به بررسی هنر معاصر ایران و روش¬شناسی آن می¬پردازد.

محورهای همایش :
1. سیر دگردیسی در هنر معاصر ایران
2. تداوم هنر اسلامی در هنر معاصر ایران
3. بازتاب اندیشۀ اسطوره¬ای در هنر معاصر ایران
4. اقتصاد در هنر معاصر ایران
5. رویکردهای نقد در هنر معاصر ایران
6. زنان در هنر معاصر ایران.

دبیر همایش : معصومه کریمی- مهرنوش غضنفری
تلفن دبیرخانه : 02166489221
پست الکترونیک : karimi.m2010@yahoo.com
وب سایت : http://www.academyehonar.com/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/
۱۳۹۷/۰۸/۲۰ - ۱۶:۴۲:۰۴