همایش بین المللی افق های نوین در علــوم ورزشـی و سلامت
تاریخ شروع : ۲۳ آبان ۱۳۹۷
تاریخ پایان : ۲۳ آبان ۱۳۹۷
گروه : علوم پزشکی
برگزار کننده : انجمن فق های نوین
محل برگزاری : تهران
توضیحات : -
محورهای همایش :
علوم ورزشی:
اخلاق ورزشی
مدیریت ورزشی
فیزیولوژی ورزشی
رشد و رفتار حرکتی
روانشناسی ورزشی
آسیب شناسی ورزشی

سلامت:
سلامت عمومی
سلامت شهروندی
روانشناسی ورزشی
سلامت روانی و ورزش
تاثیر ورزش بر سلامت روح
نقش ورزش همگانی در سلامت جامعه
دبیر همایش : -
تلفن دبیرخانه : 02177211508
پست الکترونیک : sh@thconf.ir
وب سایت : http://sh.thconf.ir
۱۳۹۷/۰۸/۲۰ - ۱۶:۳۹:۳۷