چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران
تاریخ شروع : ۲۲ دی ۱۳۹۷
تاریخ پایان : ۲۲ دی ۱۳۹۷
گروه : علوم انسانی
برگزار کننده : مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی
محل برگزاری : قم
توضیحات : الف: پژوهش های کاربردی در علوم تربیتی:
آموزش و پرورش "پیش دبستانی، ابتدایی ، تطبیقی"
برنامه ریزی درسی و روش تدریس نوین
فلسفه و اخلاق اسلامی
مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی
مديريت، تحقیقات و تکنولوژی آموزشی
آموزش الكترونيك و رفتار شهروند سازمانی
روش ها و یافته های نوین در علوم تربیتی
آسیب شناسی علوم تربیتی
تعلیم و تربیت دینی
سایر مباحث مرتبط در علوم تربیتی
ب: پژوهش های کاربردی در مطالعات رفتاری:
روانشناسی بالینی و روانشناسی تربیتی
مطالعات رفتاری در روانشناسی عمومی
روانشناسی سلامت و شخصیت
روانشناسی اسلامی و فرهنگی
مهارت های ارتباطی و عملکرد شغلی
مشاوره و راهنمایی(شغلی،خانواده،توانبخشی(
مطالعات پیرامون مسائل ازدواج و خانواده
نقش تعلیم و تربیت در مطالعات رفتاری
باورها، عقاید، فرهنگ و رفتارهای اجتماعی
سایر مباحث مرتبط در مطالعات رفتاری

محورهای همایش :
الف: پژوهش های کاربردی در علوم تربیتی:
آموزش و پرورش "پیش دبستانی، ابتدایی ، تطبیقی"
برنامه ریزی درسی و روش تدریس نوین
فلسفه و اخلاق اسلامی
مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی
مديريت، تحقیقات و تکنولوژی آموزشی
آموزش الكترونيك و رفتار شهروند سازمانی
روش ها و یافته های نوین در علوم تربیتی
آسیب شناسی علوم تربیتی
تعلیم و تربیت دینی
سایر مباحث مرتبط در علوم تربیتی
ب: پژوهش های کاربردی در مطالعات رفتاری:
روانشناسی بالینی و روانشناسی تربیتی
مطالعات رفتاری در روانشناسی عمومی
روانشناسی سلامت و شخصیت
روانشناسی اسلامی و فرهنگی
مهارت های ارتباطی و عملکرد شغلی
مشاوره و راهنمایی(شغلی،خانواده،توانبخشی(
مطالعات پیرامون مسائل ازدواج و خانواده
نقش تعلیم و تربیت در مطالعات رفتاری
باورها، عقاید، فرهنگ و رفتارهای اجتماعی
سایر مباحث مرتبط در مطالعات رفتاری

دبیر همایش : حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمود مرتضوی هشترودی
تلفن دبیرخانه : 02177210356
پست الکترونیک : info@tsconf.ir
وب سایت : http://tsconf.ir/fa/
۱۳۹۷/۰۸/۲۰ - ۱۶:۰۴:۲۹