اولین کنفرانس ملی کشاورزی، محیط زیست
تاریخ شروع : ۱۵ آذر ۱۳۹۷
تاریخ پایان : ۱۵ آذر ۱۳۹۷
گروه : کشاورزی
برگزار کننده : دانشگاه سبلان
محل برگزاری : اردبیل، خیابان دانشگاه، روبروی مجتمع شورابیل، شهرک کشاورزی، موسسه آموزش عالی سبلان - سالن همایش دانشگاه
توضیحات : مورد تایید تمامی مراکز علمی و دانشگاهی کشور
محورهای همایش :
1-کشاورزی و توسعه پایدار- اقتصاد مقاومتی و کشاورزی پایدار- تحقیقات ، مدیریت ، اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی- فناوری های نوین ، مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی- ایمنی زیستی ، مهندسی ژنتیک ، کشاورزی ارگانیک- علوم زیست شناسی(گیاهی / جانوری)- ميوه هاي مناطق معتدله- هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی ، سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)- مباحث نوین در کشاورزی پایدار و گیاهپزشکی- شناسایی و مبارزه با علفهای هرز ، آفات و بيماري هاي گياهي- اقتصاد، بازاريابي ، نظام بانکي و بيمه محصولات كشاورزي و نقش آن در توسعه پایدار- به زراعي و به نژادي در بهبود كمي و كيفي توليدات گياهي- ريزگردها و اثرات آن بر كشاورزي- ترویج و توسعه روستایی در بخش کشاورزی- نقش ترویج در اکوتوریسم ، سلامت و امنیت غذایی و سیاست گذاری ها- نقش تشکل ها و تعاونی ها در بخش کشاورزی- نقش منابع طبیعی و محیط زیست در کشاورزی پایدار- نقش IT در کشاورزی و توسعه پایدار

2- تولید ملی با محوریت آمایش سرزمین- آسیب شناسی تولید در بخش کشاورزی- چالش های مالی، اقتصادی، بازرگانی و مدیریتی در بخش کشاورزی- بیابان زدایی و آینده تولیدی بخش کشاورزی- چالش های علمی در راه مکانیزه نمودن کشاورزی بومی- کشاورزی با رویکرد دام و طیور- بحران آب در بخش کشاورزی- تولید و مدیریت منابع و آبخیزداری- آسیب شناسی محصولات کشاورزی مرتبط با دام و طیور- آمایش سرزمین، شناخت استعدادها- تولید پایدار، امنیت تولیدکنندهسایر مباحث مرتبط....

3- منابع طبیعی و توسعه پایدار- مباحث نوین در منابع طبیعی- تغییر اقلیم و آلاینده های محیطی- استفاده از فناوری های نوین در منابع طبیعی- روشهای پالایش در منابع طبیعی- ریز گردها و روشهای مقابله با آنها در منابع طبیعی4- آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک- آبخیزداری و استحصال آب باران و ارزیابی طرح های آبخیز داری- مدیریت بهره برداری از منابع آب و خاک ، آبیاری و زهکشی- حفاظت و کاهش فرسایش خاک و کاربرد روش های بیولوژیک- کاربرد فناوریهای نوین در علوم آبخیزداری و مدیریت منابع آب- مباحث نوین و کاربرد نانو تکنولوژی در علوم آب و خاک- نقش آبخیزداری و مدیریت منابع آب در توسعه پایدار- تغذیه خاک های کشاورزی ، رابطه آب و خاک و گیاه- روشهای مصرف کود در خاک- هیدرولوژی ، خاک شناسی و اقلیم شناسی- اصلاح خاک های شور ، قلیایی و اسیدی- پخش سیلاب ، آمایش سرزمین ، حفظ و نگهداری آب در سر شاخه ها5- مهندسی ژنتیک و اصلاح نباتات- محصولات تراریخته- بانک ژن و ذخایر ژنتیکی- زراعت و اصلاح نباتات- روشهای جدید به نژادی در گیاهان- بیوتکنولوژی ، کشت بافت6- مدیریت، ترویج و اقتصاد در بخش کشاورزی- صنايع غذايي و محصولات لبني و گلخانه اي- سیاست گذاری در بخش تولید و بخش اشتغال- بررسی مسائل مربوط به صنعت کود و مخاطرات زیست محیطی آن- بهره وری و موانع اشتغال در بخش کشاورزی- مشاغل خانگی ، کارآفرینی و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی- الگوهای حمایتی بخش کشاورزی ، مدیریت در بخش تعاونی ها7- علوم صنایع غذایی- مباحث نوین در علوم صنایع غذایی- علوم صنایع غذایی، امنیت غذایی و صنایع تبدیلی- بیماری های عفونی ناشی از مواد غذایی- بهداشت غذایی و مسمویت غذایی- فرآوری مواد غذایی گیاهی، مواد غذایی لبنی و مواد غذایی گوشتی- میکروب شناسی مواد غذایی8- علوم دامی و دامپزشکی- کاربرد فناوریهای نوین در علوم دامی و نقش علوم دامی در توسعه پایدار- تغذیه دام و طیور، نشخوارکنندگان و تهدیدات زیستی دام و طیور- کاربرد گیاهان دارویی در دام و طیور- مدیریت و پرورش ، بهداشت ، ایمنی و بیماریهای دام و طیور- نقش مجتمع های دامپروری در توسعه پایدار کشاورزی- روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در دام و دامپزشکی- فیزیولوژی ، ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور- نقش تکنیک های تولید مثلی در تولیدات دامی- دامپزشکی (میکروبیولوژی، پاتولوژی، ایمنی شناسی)- بیوتکنولوژی در انتخاب ژنومیکی و شناسایی ژن های کاندید در به نژادی- کاربرد روش های آزمایشگاهی در بیوتکنولوژی تولید مثل دام- جایگاه بیوتکنولوژی در تشخیص و پیشگیری بیماری های دام و طیور9- علوم شیلات و آبزیان- کاربرد فناوری های نوین درعلوم شیلات و آبزیان- نقش آبزی پروری در توسعه پایدار- تکثیر و پرورش آبزیان- بهداشت و بیماری های آبزیان- صید و بهره برداری10- تولیدات گیاهی و علوم باغبانی- کشت گلخانه ای و تغذیه گیاهان باغی- ماندگاری پس از برداشت محصولات باغی- تنش های زنده و غیر زنده در باغبانی- بیوتکنولوژی پس از برداشت و کاربرد بیوتکنولوژی در باغبانی- کشت، صنعت و فرآورده های گیاهان دارویی- گیاهشناسی و گیاهان دارویی باغی- روشهای نوین در افزایش عملکرد گیاهان باغی و افزایش عملکرد در باغبانی- هیدروپونیک ، سبزی و صیفی ، گیاه پزشکی در باغبانی- الگوهای کشت در باغبانی و عملیات پس از برداشت- مدیریت باغ ، پارک و تکثیر و پرورش نهال و بذر- سازه های گلخانه ای ، کود و تغذیه در باغبانی- به نژادی گیاهان باغی و کاربردهای نانو در باغبانی- مدیریت علف های هرز ، مدیریت بیماری ها و مدیریت آفات در گیاهان باغی- کابرد فناوری های نوین در علوم گیاهی و نقش علوم گیاهی در توسعه پایدار11- گیاهان دارویی- گياهان دارويي (اكولوژي و اكوفيزيولوژي - فرآوري، بسته بندي و صنعت )- بهره برداري از منابع طبيعي – فرآوري- زيست شناسي- بيوتكنولوژي - فارماكولوژي - ميكروبيولوژي- طب سنتي- اقتصاد و بازرگاني- مهارت‌ها و اشتغال زايي- گردشگري- مبارزه با آفات- علف های هرز- نقش گياهان دارویی در استفاده کمتر از داروهای شیمیایی- جایگزینی و فرهنگ سازی گیاهان دارویی- سایر مباحث مرتبط12- گیاه پزشکی- مدیریت تلفیقی آفات- بیماریهای گیاهی- علف های هرز و توسعه پایدار- اصول و مبانی دفع آفات و تولیدات سالم- معرفی و شناخت عوامل بیماریزای گیاهی- روش های نوین در کنترل و مدیریت علف های هرز در جهت استفاده کمتر از سمومسایر مباحث مرتبط ...13- علوم زراعت- تغییرات آب و هوایی و نقش آن در زراعت- کاربردهای نانو تکنولوژی و کاربردهای بیوتکنولوژی در علوم زراعت- مباحث نوین در زراعت و مبانی افزایش عملکرد در گیاهان زراعی- تنش های بیولوژیک و غیر بیولوژیک در زراعت- زراعت ملکولی ، مدل سازی در زراعت ، اگروتروریسم- روشهای افزایش عملکرد در گیاهان زراعی و روشهای به زراعی در گیاهان زراعی- فیزیولوژی عملکرد در گیاهان زراعی ، معرفی تیپ های ایده آل گیاهی در زراعت14- علوم جنگل و مرتع- علل و عوامل تخریب جنگل ها و مراتع- روش ها و رویکرد های نوین مدیریت پایدار جنگل ها و مراتع- جنگل و جنگل نشينان ، بهره برداري و حمل و نقل جنگل- مهندسي جنگل ، ساختار و توالي جنگل- سیاست گذاری ، برنامه ریزی و مدیریت منابع جنگلی- کاربرد فناوریهای نوین در علوم جنگل و مرتع- جنگلداري و مديريت جنگل ، محصولات غير چوبي جنگل- نقش جنگل ها و مراتع در توسعه پایدار و ارزيابي اثرات توسعه بر محيط زيست جنگل- پرورش جنگل ، جنگل شناسي و اكولوژي جنگل- اقتصاد ، اكوتوريسم ، گردشگري و مسائل اجتماعي جنگل- آنالیز و ارزیابی وروش های بررسی پوشش گیاهی مراتع- اصلاح، احیاء و توسعه مراتع ، اکولوژی کمی و بررسی جوامع گیاهی مراتع- مدیریت چرای دام و سیستم های رمه گردانی- کیفیت و ارزش غذائی گیاهان مرتعی در تغذیه دام- محصولات فرعی مراتع و ارزیابی طرح های مرتعداری- مسائل اقتصادی و اجتماعی مراتع ، اقتصاد مرتع15- نانو تکنولوژی در علوم کشاوزی- کاربرد نانو در علوم کشاورزی- کاربرد نانو در علوم محیط زیست- نقش نانو ذرات در کشاورزی و تهیه و سنتز نانو ذرات از گیاهان- کاربرد نانو ذرات در گیاهپزشکی و در گیاهان دارویی- نقش نانو کمپوزیت ها و نانو فیلترها در کشاورزی- نانو حسگرها و نانو بیوتکنولوژی در کشاورزی- نقش نانو تکنولوژی در افزایش عملکرد کمی و کیفی گیاهان زارعی و باغی- کاربرد نانو تکنولوژی در صنایع غذایی ، علوم دامی ، محیط زیست و منابع طبیعی16- بیابان و بیابان زدایی- ارزیابی ، پایش ، مدیریت و کنترل مناطق بیابانی- بیابانزائی و بیابانزدائی ، فرسایش بادی و ریز گردها- اهمیت مناطق بیابانی ، اصلاح و احیاء پوشش مناطق بیابان- کاربرد فناوری های نوین در مطالعات بیابانزدایی- بیابانزایی و توسعه پایدار- خاک های مناطق بیابانی و مبارزه با شورشدن اراضی بیابانی17- مدیریت سوانح طبیعی و مدیریت بهره وری از طبیعت- زمین لرزه ، رانش زمین ، سیل و مخاطرات دریایی- آتش سوزی در جنگل ها و مراتع- خشکسالی و تغییرات اقلیمی- طوفان ، صاعقه و ریزگرد- کاربرد فناوري‌هاي نوين در مدیریت سوانح طبیعی- نقش مدیریت سوانح طبیعی در توسعه پایدار- اکو توریسم و تفرجگاه ، مدیریت بهره وری از طبیعت- حیات وحش و استفاده چند منظوره18- مدیریت انرژی و توسعه پایدار- انرژي هاي تجديد پذير (انرژی باد، آب،امواج،زمین گرمایی،زیست توده،خورشیدی،هسته ای،انرژی هیدروژنی و پیل سوختی و...- انرژي هاي تجديد ناپذير (نفت، گاز، زغال سنگ و ... )- مدیریت بهینه انرژی و بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع مختلف- محيط زيست و انرژی های تجدیدپذیر، پاک و کارآمد- آموزش و آگاه سازی مصرف انرژی ، اقتصاد و مدیریت منابع انرژی- نقش پدافند غير عامل در حفظ و تامین منابع انرژی و محيط زيست- سياست‌هاي غيرقيمتي مديريت عرضه و تقاضاي انرژي- فن‌آوريهاي نوين توليد، انتقال و توزيع انرژي ، ضرورت امنیت و پایداری انرژی- سیستم های انرژی، روش ها و رویکردهای نوین در مدیریت پایدار انرژی- روش هاي استقرار سيستم جامع مديريت انرژي در سازمان ها و نقش آن- نقش فن آوري هاي نوين و مديريت انرژي ، مديريت انرژي و نقش آن بر بازار- راه‌كارهاي مديريت و بهينه‌سازي عرضه و تقاضاي انرژي ، استانداردها و معيارهاي آن- تاثير اقليم و شرايط جغرافيايي بر مديريت عرضه و تقاضاي انرژي- شيوه هاي مختلف استحصال و چالش هاي توسعه انرژی های تجدیدپذیر، پاک و کارآمد در ايران- بومي سازي فن آوري استحصال انرژی های تجدیدپذیر، پاک و کارآمد19- پدافند غيرعامل در کشاورزی و محیط زیست- نقش پدافند غیرعامل در توسعه پایدار- آينده‌پژوهي و استفاده از روش هاي نوين براي مقابله با تهديدات نوپديد- نقش پدافند غير عامل در تامين امنيت غذايي كشور- نقش پدافند غير عامل در تغييرات تعمدي اقليم و اثرات آن در بخش كشاورزي- نقش پدافند غير عامل در حفظ محيط زيست و منابع طبيعي و امنیت زیستی- نقش آموزش و فرهنگ سازي پدافند غير عامل بمنظور توانمندي‌ بخش كشاورزي- کاربرد فناوري‌هاي نوين در پدافند غیرعامل بخش های کشاورزی,منابع طبیعی و محیط زیست

20- تغییرات اقلیمی و توسعه پایدار کشاورزی- نقش فعالیت های انسانی در تغییر اقلیم ، علل و عوامل تشدید کننده تغییر اقلیم- تغییر اقلیم و استراتژی بخش کشاورزی و چالش منابع آب- اثرات تغییر اقلیم بر کشاورزی و باغبانی ، جنگل ها ، مراتع وروند بیابانزائی- تغییر اقلیم ، تهدید یا فرصت- اثرات تغییر اقلیم بر تنوع زیستی و محیط زیست و پدیده خشکی و خشکسالی- پرورش نشخوار کنندگان و پیامد تغییر اقلیم- اثرات تغییر اقلیم بر گردشگری و شیوع یبماری ها و آفات- توسعه پایدار کشاورزی مبتنی بر تغییر اقلیم- قوانین زیست محیطی وتغییر اقلیم و مدیریت انرژی متناسب با تغییر اقلیم21- زیست بوم پایدار و توسعه- محیط زیست ، اجتماع ، اقتصاد و زیست بوم پایدار- پایداری زیست بوم و فن آوری های نوین مدیریت جامع زیست بومی- حفظ و احیا منابع طبیعی پایه و راهکارهای بهره برداری بهینه زیست بوم پایدار- ارزش گذاری اقتصادی و حسابداری سبز زیست بوم ها- شهر سالم و اصول مهندسی بوم شهر تغییرات اقلیمی، ظرفیت های زیستی سرزمین و پیامدهای زیست محیطی- مدیریت پسماند و زیست بوم ، تنوع زیستی و ظرفیت های اکولوژیکی زیست بوم پایدار- صنعت خدمات کشاورزی و بهره برداری پایدار از زیست بوم و نظام های کشاورزی دوستدار محیط زیست

22- محیط زیست انسانی و توسعه پایدار- مديريت، برنامه ریزی و آموزش محيط زيست- روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در حوزه محیط زیست انسانی- استاندارسازی، سیستم های مدیریتی،ایمنی، بهداشت و محیط زیست- آلودگی ها (آب،خاک،هوا،صوت) و تغییرات اقلیمی- مدیریت انرژی ، گردشگری، ارزیابی و آمایش سرزمین- اقتصاد،حقوق، اخلاق و فرهنگ محیط زیست- تنوع زيستي و توسعه پايدار ، مدیریت پسماند و بازیافت- کاربرد فناوری های نوین در محیط زیست و نقش محیط زیست در توسعه پایدار- مدیریت، طراحی و برنامه ریزی شهری ، سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS )23- محیط زیست طبیعی و توسعه پایدار- تنوع زیستی، حفاظت از زیستگاه ها و مناطق حفاظت شده- مدیریت و حفاظت از پستانداران و آبزیان دریایی- جغرافیا و برنامه ریزی ( طبیعی، شهری، روستایی، گردشگری)- مدیریت اکوتوریسم و توسعه پایدار- زمین شناسی زیست محیطی و مدیریت پایدار جنگل و مرتع و ذخایر زنتیکی- مدیریت بحران (سیل، زلزله، آتش سوزی در جنگل ها و مراتع، طوفان و گرد و غبار)- روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در حوزه محیط زیست طبیعی

24- آلودگی های محیط زیست(آب، هوا، خاک و صوت)- پایش و کنترل آلاینده های خروجی از منابع ثابت و متحرک- ارائه و بررسی طرح های جامع کاهش آلودگی هوا- شناسایی و کنترل آلودگی های صوتی- پهنه بندی آلودگی هوا با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)- شناسایی و پایش آلاینده های هوای شهری و صنعتی- استانداردهای کیفیت هوای شهری و محیط کار- ریز گردها و اثرات زیست محیطی آن- مدل سازی انتشار آلودگی هوا و ابعاد بهداشتی و روانشناختی تاثیرات آلودگی هوا25- محیط زیست ،آب و فاضلاب- انواع آلاینده های آب ، فاضلاب شهری و تصفیه آن- مهندسی آب و فاضلاب- فن آوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های آب- تصفیه آب و فاضلاب برای مصارف شهری و صنعتی- خشک شدن تالاب ها و علل خشکسالی سال های اخیر- مدیریت کاهش آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی- اثرات زیست محیطی افت آب های زیرزمینی- استانداردهای کیفی آلودگی آب و حدود مجاز آلاینده ها و پساب های تصفیه شده- مدیریت و استفاده مجدد از پساب و لجن فاضلاب- روش های نوین آبیاری مدیریت و بهره برداری از منابع آب جهت افزایش بهره وری در بخش کشاورزی26- مهندسی محیط زیست و محیط زیست شهری- اقتصاد مقاومتی و تکنولوژی های محیط زیست- فضای سبز و محیط زیست شهری- شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست ، شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن- اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی درشهرها- اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها- مسائل محیط زیست کلان شهرها ، مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها- ارزیابی اثرات زیست محیطی و مهندسی محیط زیست در شهرها- حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای زیست محیطی آن- کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست- اكولوژي شهري ، شهر سبز و مکانیسم های توسعه پاک- توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آن ها- اثرات و روش های تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی پروژه ها در شهرها- ايمني ، بهداشت و محيط زيست شهری- طراحی شهری، بهسازی منظر و محیط زیست- نقش و جايگاه فضاي سبز در طرح‌‌هاي توسعه و عمران شهري و روستايي- اصول و مباني برنامه ريزي، طراحي و اجراي فضاي سبز و منظر شهري27- محيط زيست شهری- اصول و مبانی طراحی محیط فضای سبز- برنامه ريزي و ارتقای کيفيت خدمات و محيط زيست شهري- خدمات شهري و مديريت کاهش مخاطرات- فناوري اطلاعات و خدمات شهري- خدمات شهري و ارتقای محيط زيست- فناوري هاي نوين و محيط زيست شهري- مشارکت شهروندان و بخش خصوصي در بهبود خدمات و محيط زيست شهري- قوانين، خدمات و محيط زيست شهري- چشم انداز و چالش هاي محيط زيست شهري- فضاي سبز و محيط زيست شهري- ارزيابي اثرات محيط زيست در شهرها- اثرات زيست محيطي طرح هاي عمراني و شهرسازي در شهرها- اصول مهندسي و كنترل آلاينده هاي محيط زيست در شهرها- مسائل محيط زيست كلان شهرها- مديريت محيط زيست و توسعه پايدار شهرها- حمل و نقل شهري، اثرات و راهكارهاي زيست محيطي آن- اكولوژي شهري، شهر سبز و مكانيسم هاي توسعه پاك- ايمني، بهداشت و محيط زيست شهري- طراحي شهري، بهسازي منظر و محيط زيست- نقش و جايگاه فضاي سبز در طرح‌‌هاي توسعه و عمران شهري و روستايي28- مدیریت سبز- مدیریت سبز- نوآوری سبز- اقتصاد زیست‌محیطی- منطقه سبز و شهر پایدار- اخلاق زیستی و مسئولیت اجتماعی- مدیریت محصول سبز- دفتر کار سبز- ساختمان سبز- طراحی سبز- توليد ملي در راستاي اقتصاد سبز29- پژوهش های نوین در عرصه محیط زیست- الگوهای موثر در حذف آلودگی های زیست محیطی صنعت- تاثیر ارزیابی اثرات زیست محیطی در پیدایش صنعت جدید- بهداشت، ايمني و محيط زيست- پایش های زیست محیطی- فناوریهای نوین مهندسی محیط زیست- بکارگیری نانوتکنولوژی در فیلتراسیون فاضلاب های شهری و صنعتی- فناوری های نوین کاهش و حذف گازهای آلاینده و ذرات خروجی از دودکش صنایع- کاربرد فناوری GIS و RS در محیط زیست- کاربرد سنجش از دور در شناسایی و پایش آلاینده ها- کاربرد بیوتکنولوژی در حفظ محیط زیست- روشهای مدیریت و کاهش آلاینده های آلی پایدار- کاربرد نرم افزارهای جدید زیست محیطی در پروژه های عمرانی و صنعتی- استانداردهای نوین آلاینده های خطرناک در منابع هوا، آب و خاک- زباله سوزهای بیمارستانی و صنعتی و راهکارهای راهبردی بهینه آنها- ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحها- محیط زیست و فناوری اطلاعات- روشهای نهادینه سازی فرهنگ زیست محیطی- روشهای موثر آموزش مهندسی محیط زیست- بهینه سازی مصرف انرژی و پیامدهای کاهش آلودگی- الگوهای موثر مدیریت محیط زیست صنعتی- سایر عرصه های علوم و فناوری مرتبط با محیط زیست- اکوتوریسم و محیط زیست- محيط زيست و و تولید سالم- قوانین جرایم زیست محیطی- حقوق محیط زیست- توسعه پایدار در منابع طبیعی30- توریسم، گردشگری ، طبیعت گردی و توسعه پایدار- گردشگری پایدار و اقتصاد مقاومتی- گردشگری مذهبی در ایران ، باورهای مذهبی و توسعه گردشگری- گردشگری و اقتصاد ملی ، گردشگری و تولید ملی- مدیریت منابع انسانی در صنعت گردشگری- استانداردسازی خدمات گردشگری- زیر ساخت های گردشگری و صنایع وابسته- گردشگری به عنوان صنعت جایگزین- نظام بانکداری کشور و توسعه گردشگری- گردشگری و توسعه کارآفرینی ،گردشگری و سرمایه گذاری- رویکردهای نوین در صنعت گردشگری- فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت گردشگری- اکوتوریسم و گردشگری معاصر- گردشگری و انرژی های نو و پایدار- آسیب شناسی مدیریت گردشگری در ایران- ارزیابی نقش و مشارکت بخش خصوصی در صنعت گردشگری- موانع و محدودیت های فرهنگی موثر بر توسعه صنعت گردشگری- نظام مدیریت بازاریابی در صنعت گردشگری کشور- گردشگری ، ایمنی و امنیت ، گردشگری و محیط زیست- مدیریت نام و نشان تجاری (برند) در مقاصد گردشگری- گردشگري شهري ، روستایی، عشايري ومدل های اقلیمی- گردشگري، جغرافیا واکوسیستم های آبی وتالابی- گردشگری در سواحل ، گردشگري و امنيت- گردشگري در مناظق حفاظت شده، پارک های ملی وجنگلی- استراتژي هاي هدفمند کردن مديريت گردشگري- تغييرات آب و هوايي و گردشگري- گردشگري مذهبي ، فرهنگی- گردشگری و موزه ها ، ژئوتوریسم، اقتصاد و توسعه پايدار- گردشگري الکترونيک ، گردشگري و جهاني شدن- گردشگري و زنان ، گردشگري و معماري- گردشگری وموسیقی های محلی- نقش صنعت در اداره ي رشد حمل و نقل و گردشگري- آموزش و تورگردانی گردشگريو سایر موضوعات مرتبط با کشاورزی و محیط زیست...
دبیر همایش : دکتر وحید ولی پور
تلفن دبیرخانه : 09142959557
پست الکترونیک : info.valipour@gmail.com
وب سایت : http://www.iscn.ir
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ - ۱۰:۲۸:۰۳