سومین كنگره دوسالانه بين‌المللي آنكولوژي كودكان بزرگداشت پروفسور پروانه وثوق
تاریخ شروع : ۱۴ شهریور ۱۳۹۷
تاریخ پایان : ۱۶ شهریور ۱۳۹۷
گروه : علوم پزشکی
برگزار کننده : مؤسسه خیریه محک
محل برگزاری : مؤسسه خیریه محک
توضیحات : اهداف:
افزایش تعامل متخصصان حوزه آنکولوژی اطفال به اشتراک گذاری دانش و تجربیات تخصصی و آموزش راهکارهای نوین به گروه های هدف و زیر حوزه ها توجه به درمان چندتخصصی در حوزه سرطان اطفال
ارتباط اعضای انجمن و متخصصان، فوق تخصصان آنکولوژی کودک با یکدیگر گزارش دهی نتایج هر واحد و رسیدن به برنامه یکسانی درمانی در سراسر کشور

محورهای همایش :
لوسمی حاد (لنفوبلاستیک - میلوبلاستیک) در کودکان (درمان، توکسیتی، پیوند مغز استخوان، عوارض دیررس) لنفوم نان هوچکینى (تشخیص و درمان، توکسیستى، عوارض دیررس)
دبیر همایش : دکتر عظیم مهرور- دکتر مریم تشویقی
تلفن دبیرخانه : 02123501347
پست الکترونیک : Pr.mahak@gmail.com
وب سایت : http://ipocv.mahak-charity.org/
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ - ۰۱:۱۰:۴۶