همایش بین المللی افق های نوین در زمین شناسی و علوم جغرافیا
تاریخ شروع : ۲۳ آبان ۱۳۹۷
تاریخ پایان : ۲۳ آبان ۱۳۹۷
گروه : علوم انسانی
برگزار کننده : انجمن افق های نوین
محل برگزاری : تهران
توضیحات : -
محورهای همایش :
زمین شناسی
زمین شناسی زیست محیطی
زمین شناسی- پترولوژی
زمین شناسی- تکتونیک
زمین شناسی مهندسی
زمین شناسی اقتصادی
زمین شناسی نفت
سنگ شناسی و رسوب شناسی
فسیل شناسی و چینه شناسی
سنجش از دور زمین شناختی
چینه نگاری و دیرینه شناسی
زمین ساخت(تکتونیک)
آب شناسی

علوم جغرافیایی
جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
برنامه ریزی آمایش سرزمین
جغرافیای سیاسی
جغرافیای پزشکی

آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی)
سیستم اطلاعات جغرافیایی
مخاطرات محیطی
سنجش از دور
طبیعت گردی
ژئومورلوژی

دبیر همایش : -
تلفن دبیرخانه : 02177211508
پست الکترونیک : ge@thconf.ir
وب سایت : http://ge.thconf.ir
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ - ۱۰:۵۰:۴۹