دوازدهمین کنفرانس مدیریت و حسابداری و نهمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوریهای باز
تاریخ شروع : ۲۰ آبان ۱۳۹۷
تاریخ پایان : ۲۰ آبان ۱۳۹۷
گروه : مدیریت
برگزار کننده : همایشگران مهراشراق
محل برگزاری : تهران
توضیحات : ویژگیها و نیازهای خاص هر جامعه هر روز بر تکامل و توسعه این سازمانها افزوده می شود .بدیهی است هر سازمان اجتماعی برای نیل به اهدافی طراحی شده و با توجه به ساختارش نیازمند نوعی مدیریت است. در کنار این مهم ، علم حسابداري نیز به عنوان يك سيستم كه در آن فرآيند جمع‌آوري، طبقه‌بندي ، ثبت، خلاصه كردن اطلاعات و تهيه گزارشهاي مالي و صورتهاي حسابداري در شكل‌ها و مدلهاي خاص انجام مي‌گيرد روز به روز خود را نمایان میسازد.زیرا که تعاريف متعدد ومختلفي براي حسابداري ارائه شده است كه در يكي از قديمي ترين آنها گفته شده است كه"حسابداري زبان تجارت است"

دبیرخانه کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با توجه به نقش و جايگاه حرفه و رشته حسابداري و حسابرسي و مدیریت و با توجه به نقش فعالیت­ها و تولیدات علمی و پژوهشی در پیشبرد همه جانبه حسابداری و مدیریت در کسب و کارها و صنایع کشور و الزامات تحقق اقتصاد دانش بنیان، تصميم به برگزاري دوازدهمین کنفرانس بین المللی حسابداري و مدیریت در تاریخ 21آبان ماه 1397 با موضوع محوري حسابداری و مدیریت نموده است.
محورهای همایش :
1- کيفيت، بهره‌وري و تعالي سازماني

مديريت كيفيت فراگير (مفاهيم و ابزارها)، تعالي سازماني، سيستم هاي کيفيت، بهره‌وري ، مديريت عملكرد، روش‌هاي حل مساله، شش سيگما

2- رهبري و رفتار سازماني

رهبري، رهبري تغيير و تحول، رهبري اخلاقي، ابعاد رفتاري رهبري شرکت‌هاي بزرگ و هولدينگ‌ها، رهبري سازماني در شرايط بحراني، توانمندي‌هاي هيجاني رهبران، اثربخشي کار تيمي، فرهنگ سازماني اثربخش، عوامل سازماني موثر بر نوآوري، موانع سازماني موثر بر عدم رشد سازمان‌ها، فرهنگ سازماني، ارتباطات سازماني، مديريت تعارض، مديريت استرس، کار تيمي، مذاکره

3- توليد، فرآيند و عمليات

مديريت توليد و عمليات، مديريت زنجيره تأمين، پژوهش عملياتي، مديريت پروژه، مديريت فرآيندها و معماري سازماني، مديريت لجستيک، چابکي در سازمان

4-مديريت راهبردي

برنامه ريزي راهبردي، مديريت راهبردي ، تحليل رقابتي ادغام وخريد، پيمان هاي راهبردي ، شيوه مديريت شرکتهاي هولدينگ، استراتژي در سطح شرکت ها ، پياده سازي استراتژي و موانع موفقيت آن

5- مديريت سيستم‌ها و فناوري اطلاعات

مديريت دانش و اطلاعات، روش‌شناسي سيستم‌هاي اطلاعاتي و معماري فناوري اطلاعات، تجارت الکترونيکي و اقتصاد ديجيتالي، دولت و خدمات الکترونيکي، استراتژي الکترونيکي، مدل‌هاي کسب و کار الکترونيکي، ارزيابي آمادگي الکترونيکي و شکاف ديجيتالي، تجارت از طريق تلفن همراه، سلامت و بهداشت الکترونيک، مديريت تغيير و مهندسي فرآيندها، هوشمندي کسب و کار، بانکداري الکترونيک، راه حل‌هاي الکترونيکي سازماني (سيستم‌هاي برنامه‌ريزي منابع، مديريت ارتباط با مشتري الکترونيک، مديريت زنجيره تأمين الکترونيک، تدارکات الکترونيک، و ...)، نوآوري و انتشار فناوري اطلاعات، همکاري و اتحادهاي الکترونيک

6- مديريت استراتژيک و رقابت

برنامه‌ريزي استراتژيك، مديريت استراتژيك، تحليل رقابتي ادغام و خريد، پيمان‌هاي استراتژيک، شيوه مديريت شرکت‌هاي هولدينگ، استراتژي در سطح corporation، پياده‌سازي استراتژي و موانع موفقيت آن، سازگاري مولفه هاي مختلف استراتژي با ساختار، طراحي ساختار سازماني، پياده‌سازي ساختار سازماني

7- مديريت منابع انساني

توسعه منابع انساني، آموزش، جانشين پروري، سيستم‌هاي جبران خدمات، سيستم ارزشيابي مشاغل، سيستم‌هاي مديريت عملکرد کارکنان، ايمني و بهداشت، روابط کار، انتخاب و جامعه‌پذيري، مديريت استراتژيک منابع انساني، منابع انساني الکترونيک، مديريت منابع انساني در شرکت‌هاي هولدينگ، مديريت کارکنان دانشور، برنامه‌هاي نگهداشت دانشوران، نقش استراتژيک مديران منابع انساني، طراحي سيستم‌هاي حقوق و دستمزد در شرايط سخت اقتصادي، حسابرسي و مميزي HRM، مربي گري

8- مديريت تکنولوژي، تحقيق و توسعه

استراتژي تکنولوژي، مديريت نوآوري، مديريت تحقيق و توسعه، سياست‌گذاري تكنولوژي، انتقال تکنولوژي

9- مديريت بازار

استراتژي بازار، تحقيقات بازار، بازاريابي بين‌المللي، بازاريابي خدمات، مديريت ارتباط با مشتريان، تبليغات، قيمت‌گذاري، کانال¬هاي بازاريابي، مديريت برند

10- اخلاق و فلسفه سازمان و مديريت

شناسايي مسايل اخلاقي در سازمان‌ها، ريشه‌هاي بروز مسايل اخلاقي، پيامدهاي مشکلات اخلاقي در سازمان‌ها، روش‌هاي غني‌سازي فرهنگ سازماني از منظر اخلاق سازماني، اخلاق حرفه‌اي، مديريت پيش‌گيرانه مسايل اخلاقي، تدوين و ترويج کدهاي اخلاقي، مهارت‌هاي حل مسايل اخلاقي، مباني فلسفي سازمان و نظريه هاي سازماني، مباني فلسفي نظريه هاي مديريت، نقد و مقايسه مكاتب فلسفي سازمان و مديريت و مطالعات تطبيقي

11- حاکميت سازماني و مسووليت اجتماعي

نقش‌هاي هيئت مديره، نظام پاسخگويي، نظام حاکميت در سازمانها و شرکت‌هاي هولدينگ، فرآيندهاي هيئت مديره، روابط بين شرکت مادر و شرکت‌هاي اقماري، اثربخشي هيئت مديره، تأثير عملکرد سازمان‌ها بر مسايل اجتماعي و زيست‌محيطي، نقش‌هاي اجتماعي سازمان‌ها، استمرار و رشد پايدار نظام هاي مديريتي

حسابداري
تئوري هاي حسابداري و چارچوب نظري،اطلاعات حسابداري در ارزيابي شرکت ،ارزيابي استاندارد هاي بين المللي ،حسابداري تلفيقي،حسابداري مديريت و سيستم ها کنترلي،حسابداري مديريت و چالش هاي اجراي آن،نقش حسابداري درتوسعه بازار سرمايه،کاربرد روشهاي هزينه يابي در حسابداري مديريت،توليد و حسابداري مديريت،يافته هاي نوين و مباحث روز در حسابداري،استانداردهاي حسابداري و حسابرسي،روش هاي تأمين مالي در سازمانها،لزوم استانداردگذاري يکپارچه براي گزارشگري مالي،نوآوريهاي مالي در حوزه مديريت و حسابداري،مقايسه استانداردهاي حسابداري ايران و ساير کشورها،تاثير حسابداري در تحقق اهداف اصل 44،نقش حسابداري و حسابرسي در بحرانهاي مالي،ارزش افزوده و گزارشگري مالي،اخلاق در حسابداري و حسابرسي،مديريت هزينه و ارزش آفريني براي سهامداران،کاربرد اينترنت در حسابداري،سيستم هاي اطلاعات حسابداري،حسابداري مديريت و مديريت قيمت تمام شده،مديريت استراتژيک هزينه و عملکرد در فضاي کسب و کار،حسابداري مديريت و نقش آن در بحرانهاي مالي و اقتصادي،حسابداري مديريت و اصلاح الگو مصرف منابع مالي،ضرورت حسابداري مديريت براي مديران مالي و بودجه،حسابداري مديريت و ارزيابي عملکرد سازمان،حسابداري مديريت و بودجه ريزي عملياتي ،حسابداري مديريت و حسابرسي عملکرد،ابزار و تکنيک هاي حسابداري مديريت،هزينه يابي و مديريت بر مبناي فعاليت،برنامه ريزي و بودجه ريزي شناور،محاسبه و قيمت تمام شده کالا و خدمات،آموزش حسابداري،تحقيقات بازار سرمايه،حسابداري و نظام راهبري شرکتها،حسابداري و ارزيابي عملکرد شرکتها،نقش حسابداري در تحول اقتصادي،چالشهاي توسعه حسابداري و حسابرسي در ايران،نقش حسابداري و حسابرسي در بهبود نظام مالياتي کشور، و تمام موضوعات مرتبط با حسابداري

دبیر همایش : حیدری
تلفن دبیرخانه : 02632552104
پست الکترونیک : INFO@modirconf.COM
وب سایت : http://modirconf.com/fa/
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ - ۲۳:۱۸:۵۷