كنفرانس ملي مهندسی برق
تاریخ شروع : ۰۱ فروردین ۱۳۹۵
تاریخ پایان : ۲۸ مرداد ۱۳۹۵
گروه : فنی و مهندسی
برگزار کننده : موسسه علمی تحقیقاتی کومه علم آوران دانش
محل برگزاری : مازندران- بابل
توضیحات : اهداف کنفرانس
بررسي و آشنايي در زمینه مهندسی برق
بررسي و بهبود فناوري
بررسي استانداردها و بهينه سازي
توسعه و ترویج دانش مهندسی برق
معرفی آخرین دستاورده و تجربیات پژوهشی و کاربردی در زمینه های مختلف مهندسی برق
فراهم سازی زمینه تبادل اطلاعات بین دانشجويان، اساتید دانشگاهی، مدیران صنایع و سازمانهای اجرایی
جلب نظر سیاست گذاران عالی و مدیران ارشد دولتی و خصوصی نسبت به روشها و فرایندهای بهبود و افزایش کارایی
محورهای همایش :
قدرت
الکترونیک
مخابرات
کنترل و ابزار دقیق
مهندسی پزشکی
مکاترونیک
بهینه سازی مصرف انرژی
انرژی های نو و تجدیدپذیر
اقتصاد برق
برق و توسعه
و سایر موضوعات مرتبط با مهندسی برق
دبیر همایش : دکتر سید علی حسینی
تلفن دبیرخانه : 01132204597
پست الکترونیک : kome.e.a.d@gmail.com
وب سایت : http://eec2016.ir/
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ - ۲۲:۱۳:۵۹