اولین همایش بین المللی محیط زیست، الفبای گردشگری
تاریخ شروع : ۲۶ مهر ۱۳۹۷
تاریخ پایان : ۲۶ مهر ۱۳۹۷
گروه : علوم انسانی
برگزار کننده : شرکت دانش یاران رایان – مرکز توسعه بازرگانی ایران و فرانسه در پاریس
محل برگزاری : فرانسه - پاریس
توضیحات : صنعت گردشگری یکی از مهمترین صنایع جهان پس از صنایع خودروسازی معرفی شده است، به طوریکه بیشترین درآمد اقتصادی اغلب کشورها در طی این سال‌ها، به صنعت گردشگری اختصاص یافته است. برخورداری از ظرفیت‌ها و منابع ارزشمند فرهنگی و دینی گردشگری در کشورمان، عامل مهمی برای کسب موفقیت در این عرصه محسوب می‌گردد، اگرچه از نظر اقتصادی نیز این همایش می‌تواند برای کشور دستاوردهایی داشته باشد. به ویژه اگر بتوانیم دیدگاه خود را به صنعت گردشگری عمیق‌تر نموده و با ژرف‌نگری معنوی به این صنعت توجه نماییم، چه بسا با کیفیت بهتر و مطلوبیت بیشتر، خواهیم توانست از ظرفیت‌های موجود کشورمان در این حوزه به شکل گسترده تر و عمیق تر استفاده نماییم.
محورهای همایش :
محیط زیست- گردشگری شهری و روستایی- صنایع دستی- منابع طبیعی- انرژی- جغرافیا- اکوسیستم های بیابانی- توانمندسازی بانوان- توسعه روستایی
دبیر همایش : مجتبی شعیبی
تلفن دبیرخانه : 02188941765
پست الکترونیک : info@rayancong.com
وب سایت : http://www.rayancong.com/
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ - ۰۱:۰۲:۱۳