كنفرانس ملي رويكردهاي نوين در زبان شناسي كاربردي و مطالعات ترجمه
تاریخ شروع : ۰۲ اسفند ۱۳۹۷
تاریخ پایان : ۰۲ اسفند ۱۳۹۷
گروه : علوم انسانی
برگزار کننده : دانشگاه شیخ بهایی
محل برگزاری : دانشگاه شیخ بهایی
توضیحات : هدف از برگزاري همايش ,گردهمایی و هم اندیشی محققان و اساتید صاحبنظر در این حوزه از سراسر کشور و ارائه آخرین دستاوردهای پژوهشی در راستای هم افزایی و مطرح شدن بهترین یافته هاست. از سوی دیگر تلاش می شود با رقم زدن این رویداد علمی و پژوهشی، با ارائه مباحث و دیدگاه های مختلف درباره رویکرد های بین فرهنگی در حوزه های زبان شناسی کاربردی و مطالعات ترجمه و بررسی ابعاد، آثار و پیامدهای آن امکان شناخت بهتر و بیشتر برای نهادها، سازمان ها و ذینفعان این حوزها فراهم گردد تا با شناخت بهتر و بیشتری نسبت به اصلاح و بروزرسانی سرفصل‌های دروس گرایش های مربوطه اقدام شود.
محورهای همایش :
زبان , فرهنگ و جهانی شدن
توانش بین فرهنگی و اموزش زبان انگلیسی
مسایل بین فرهنگی و تدوین مطالب درسی
مسایل بین فرهنگی و فن تعلیم ترجمه
دانش بین فرهنگی و توانش ترجمه
دبیر همایش : پروفسور محمد حسن تحریریان
تلفن دبیرخانه : 03136862172
پست الکترونیک : info@shbuconf.ir
وب سایت : http://www.shbuconf.ir/fa/
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ - ۰۰:۱۶:۱۷