چهارمین همایش مالی اسلامی
تاریخ شروع : ۱۱ آذر ۱۳۹۷
تاریخ پایان : -
گروه : مدیریت
برگزار کننده : انجمن مالی اسلامی ایران
محل برگزاری : تهران- دانشگاه الزهرا(س)
توضیحات : بر اساس تصمیمات هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران، چهارمین همایش مالی اسلامی در آذر ماه 97 برگزار خواهد شد.

انجمن مالی اسلامی ایران قصد دارد پس از برگزاری موفق سه دوره از سلسله همایش های مالی اسلامی ایران در دی ماه 94 ، دی ماه 95 و آذر ماه 96 چهارمین همایش مالی اسلامی را با همکاری مراکز دانشگاهی و حوزوی، بانک ها، بیمه ها و ارکان بازار سرمایه کشور در آذر ماه 97 برگزار نماید.

در این همایش پژوهشگران به ارائه آخرین دستاوردهای خود در حوزه ی مالی اسلامی از منظر بانک، بیمه و بورس خواهند پرداخت و همچنین مسئولین ارشد اقتصادی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران سخنرانی می نمایند.
محورهای همایش :
محور اصلی : توسعه نهاد های مالی اسلامینقش نهاد های مالی اسلامی در ثبات اقتصادینقش نهاد های مالی اسلامی در حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم ارزیآسیب شناسی نهاد های مالی اسلامی در ثبات اقتصادیامکان سنجی و طراحی نهاد های مالی اسلامی جدید در راستای نیازهای جامعهنقش نهاد های مالی اسلامی در فینتک ها در حوزه های دانش بنیان

دبیر همایش : دکتر علی صالح آبادی
تلفن دبیرخانه : 02195118601
پست الکترونیک : info@iaif.ir
وب سایت : http://ciif.ir
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ - ۰۰:۱۵:۵۳