چهارمین كنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتی
تاریخ شروع : ۲۵ آبان ۱۳۹۷
تاریخ پایان : ۲۵ آبان ۱۳۹۷
گروه : علوم انسانی
برگزار کننده : دانشگاه پیام نور مرکز یزد، بوعلی سینا همدان، دانشگاه اهل بیت(ع)، دانشگاه آزاد اسلامی، شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال و شبکه پژوهشگران ایرانی
محل برگزاری : شهرستان بابلسر/استان مازندران
توضیحات : "چهارمین كنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتی" با محوریت دانشگاه پیام نور مرکز یزد، بوعلی سینا همدان، دانشگاه اهل بیت(ع)، دانشگاه آزاد اسلامی، شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال و شبکه پژوهشگران ایرانی در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۹۷ در سالن ارکیده هتل بین المللی میزبان شهرستان بابلسر برگزار خواهد شد
محورهای همایش :
محورهای ۵گانه کنفرانس:

از محورهای اصلی مجله بین المللی اقتصاد مقاومتی می باشند
گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی(محور جدید):
- فرهنگ سازی عمومی
- رصد و دیده بانی میدانی شاخصها، سیاستها و اقدامات
- نقش نخبگان در گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی
- فرهنگ سازی عمومی

محورهای حوزه اقتصاد و مدیریت نفت و گاز:

مبانی و نظریه ها:

– نفت و گاز و توسعه اقتصادی
– نفت وگاز و جغرافیای اقتصادی سیاسی
– برنامه ریزی برای آینده نفت و گاز
– تحلیل کلان فراگرد های نفت و گاز
– تحلیل خرد فراگرد های نفت و گاز
– مدیریت منابع نفت وگاز
– نظریه بازی ها

عرضه و تقاضای نفت:

– بازار کالا ها و تجارت
– پیش بینی بازار نفت و گاز
– قیمت گذاری نفت و گاز
– مصرف فرآورده های نفت و گاز
– تحلیل عرضه و تقاضای بین امللی نفت و گاز
– مدیریت فروش نفت وگاز

انرژی های جایگزین:

– انرژی های نو
– آب و هوای جهانی و کاهش انتشار گاز های گل خانه ای
– سایر منابع انرژی
– روش های تامین مالی نفت و گاز
– قراردادها
– میزان سرایه گذاری در پروژه ها
– سرمایه گذاری در پروژه های وابسته مانند پالایشگاه و پتروشیمی

محورهای حوزه اقتصاد و مدیریت نظامی:

مدیریت نظامی:

– مدیریت منابع انسانی در امور نظامی
– مدیریت مالی در امور نظامی
– مدیریت دانش در امور نظامی
– مدیریت ریسک در امور نظامی
– مدیریت تولید در امور نظامی
– مدیریت صنعتی در امور نظامی
– مدیریت زمان در امور نظامی
– مدیریت بحران در امور نظامی
– مدیریت راهبردی در امور نظامی
– تئوری های مدیریت نظامی
– و …

اقتصاد نظامی:

– اقتصاد و جنگهای آینده
– شرایط و زمینه های اقتصادی قبل از جنگ
– تاریخ عقاید اقتصاد نظامی و جنگ
– برآورد و کنترل هزینه پروژه های نظامی
– اقتصاد مهندسی در طرحهای نظامی
– فناوریها، تولیدات نوین نظامی و رشد اقتصادی
– جنگ اطلاعات اقتصادی
– برونسپاری فعالیتهای سازمانها و موسسات نظامی
– هزینه ها و درآمدهای پروژه های مشترک نظامی
– پیمانکاری و قراردادهای سازمانها و موسسات نظامی
– منابع مالی و راهکارهای درآمدزایی سازمانهای نظامی
– ارتش حرفه ای و آثار اقتصادی و اجتماعی
– خدمت سربازی و تولید ناخالص داخلی، کارآفرینی، اشتغال و …
– هزینه های سربازی در نیروهای مسلح
– و …

محورهای حوزه تحریم اقتصادی:

- تبیین شرایط اقتصادی کشورهای تحریم شده(روسیه، چین، ایران، کوبا، عراق، پاکستان، آفریقای جنوبی، سوریه، سودان، افغانستان، کره شمالی و … ) از منظر متغیرهای کلان اقتصادی(تورم، نرخ بهره، نرخ ارز، تولید ناخالص داخلی، صادرات و واردات، رشد اقتصادی، بیکاری، مالیات، خصوصی سازی، رفاه اقتصادی، شاخص فلاکت، توزیع درآمد و ... )
- تبیین شرایط اقتصادی کشورهای تحریم شده از منظر اقتصاد خرد (بازارها، تئوری بازیها، توزیع درآمد و ... )
- تحریم اقتصادی از بعد اجتماعی (سلامت عمومی، تندرستی، امنیت غذایی، محیط زیست، مهاجرت، نژادپرستی، سرمایه اجتماعی و …)
- تحریم اقتصادی و حقوق و سیاست بین الملل (حقوق بشر، دموکراسی، کمک های انسان دوستانه و …)
- تحریم ها و تولید و تجارت انرژی (نفت، گاز و …)
- نظام مالی و پولی بین المللی و شرائط تحریم های اقتصادی
- تحریم ها و سیستم های بانکداری و تجارت بین الملل
- تحریم اقتصادی و فضای کسب و کار، کارآفرینی، بنگاههای کوچک و متوسط، سازمانها و شرکتهای بین المللی و ...
- تحریم ها و صنعت توریسم، سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم خارجی(FDI و FPI)
- ماهیت و مدل های تحریم
- مدیریت تحریم ها
- نوع شناسی ابعاد تحریم های اقتصادی
- تحریم ها و اقتصاد مقاومتی
- مدیریت سازمانها و شرکتها در شرایط تحریم
- کاهش تحریم ها و آثار اجتماعی و اقتصادی آن
- شرایط اقتصادی بعد از تحریم ها و چالش ها و فرصت های آن
- بیانیه لوزان، توافقات ژنو و آثار و نتایج آن
- اقتصاد مقاومتی و تحریم ها
- کاسبان تحریم(داخلی و خارجی)
- نقش بخش خصوصی در شرایط تحریم
- شرایط شکل گیری تحریم ها
- هر نوع تحلیلی از اقتصاد ایران با توجه به تحریم های ۳۸ ساله علیه کشور ایران جزء محورهای کنفرانس می باشد.
و دیگر مباحث مرتبط با تحریم و آثار آن

محورهای حوزه کارآفرینی:

کارآفرینی:

– مبانی نظری و تجربی در مورد کار آفرینی و ارزش آفرینی.
– کارآفرینی و نقش آن در توسعه پایدار (اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی .
– کارآفرینی در حوزه های مختلف دانش و فناوری (با هدف ایجاد اشتغال و خلق ارزش و ثروت
– نقش کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی.
– کارآفرینی از دیدگاه اسلام و قرآن.
– کارآفرینی سبز.
– کارآفرینی در شرایط تحریم.
– کارآفرینی نظامی.
و …


– مبانی نظری و تجربی در مورد مراکز رشد و پارکها.
– کلینیکهای تخصصی مشاوره و شرکتهای کارگزار، راه اندازی و استمرار کسب و کارهای دانش بنیان.
– کسب و کارهای (شرکت های دانش بنیان و تجاری سازی دانش و تکنولوژی.
و …
مدیریت در شرکتهای(کسب وکارهای کوچک و متوسط دانش بنیان:
– مبانی نظری و تجربی در مورد کسب وکارهای کوچک و متوسط دانش بنیان.
– تولید، بازارهای مالی، نوآوری و خلاقیت، مسائل حقوقی، مدیریت استراتژیک، مشاوره مدیریت در شرکتهای کوچک و متوسط.
– خوشه های کسب وکار.
– کسب و کار سبز.
و …

ارتباط بین دانشگاه و صنعت (جامعه :

– مبانی نظری و تجربی در مورد ارتباط بین دانشگاه و صنعت.
– انتظارات متقابل دانشگاه و صنعت (جامعه .
– مدلها / الگوها / چهارچوب های ارتباط اثر بخش بین دانشگاه و صنعت (جامعه .
و …
دانشگاههای نسل سوم(کار آفرین و ارزش آفرین :
– مبانی نظری و تجربی در مورد دانشگاه های نسل سوم.
– نقش دانشگاه ها در توسعه همه جانبه (اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی) جامعه.
– کارآفرینی دانشگاهی و دانشگاه کارآفرین – تجاری سازی دانش و تکنولوژی دانشگاهی.
– دانشگاهها، دانشکده ها، گروه ها، و رشته های نسلهای جدید.
– برنامه ها و نظامهای آموزشی کار آفرینانه در دانشگاهها.
– مدلها / چهارچوبها / الگوهای ارتباط بین دانشگاه های و صنعت (جامعه .
– انتظارات متقابل دانشگاهها و صنعت (جامعه .
– مدلها / الگوها / چهارچوب های ارتباط اثربخش بین دانشگاه و صنعت (جامعه .
و . . .

-تجاری سازی و فروش محصولات (آموزشی، پژوهشی، فناوری) دانشگاهی:

– خلق ثروت (اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی) دانش بنیان در حوزه های مختلف دانشگاهی.
– فروشگاهها، نمایشگاهها، و فن بازارهای محصولات (آموزشی، پژوهشی، فناوری) دانشگاهی.
– زنجیره فروش و خدمات بعد از فروش (مدیریت زنجیره عرضه) محصولات (آموزشی، پژوهشی، فناوری) دانشگاهی.
– خوشه های کسب و کارها، اتحادیه ها، اصناف، و سازمانهای حمایتگر از محصولات (آموزشی، پژوهشی، فناوری) دانشگاهی.
– مدلها / چهارچوبها / الگوهای اشتغال زایی و درآمد زایی در حوزه های مختلف محصولات (آموزشی، پژوهشی، فناوری) دانشگاهی.
و …

ارتباط کارآفرینی با رشته های مختلف دانشگاهی:

– مبانی نظری و تجربی در مورد کارآفرینی و رشته های دانشگاهی.
– کارآفرینی، اشتغالزایی و درآمدزایی رشته های مختلف علوم انسانی (مدیریت، اقتصاد، حسابداری، حقوق، علوم سیاسی، جغرافیا، ادبیات، زبان، معارف اسلامی، الهیات، فقه و حقوق اسلامی، تربیت بدنی و علوم ورزشی و… .
– کارآفرینی، اشتغال زایی و درآمد زایی رشته های مختلف علوم پایه (شیمی، فیزیک، زیست شناسی، ریاضی، بیوشیمی، و … .
– کارآفرینی، اشتغال زایی و درآمد زایی رشته های مختلف علوم کشاورزی (زراعت، باغبانی، خاک شناسی، فضای سبز، علوم دامی و … .
– کارآفرینی، اشتغال زایی و درآمد زایی رشته های مختلف علوم فنی و مهندسی (برق، عمران، مکانیک، صنایع و …. .
– کارآفرینی، اشتغال زایی و درآمد زایی رشته های مختلف هنری (معماری، شهرسازی، جهانگردی، مرمت و باستان شناسی، طراحی صنعتی، نقاشی، گرافیک، طراحی پوشاک و دوخت، سینما، کارگردانی، تئاتر، بازیگری، فیلم نامه نویسی، صنایع دستی، پژوهش هنر، روابط عمومی، …. .
– کارآفرینی، اشتغال زایی و درآمد زایی رشته های مختلف پزشکی (پزشکی، پرستاری، فیزیوتراپی، علوم آزمایشگاهی، دندان پزشکی، … .
– کارآفرینی در رشته های دفاعی و نظامی.
و …

دیگر مباحث آزاد در راستای اهداف کنفرانس:

– اقتصاد دانش بنیان.
و …


محورهای حوزه اقتصاد سبز:

نظریه ها و مبانی:

– اقتصاد محیط زیست
– مدیریت محیط زیست
– صنعت سبز
– اقتصاد رفاه
– اقتصاد توسعه
– اقتصاد کشاورزی
– گردشگری سبز
– اکو سوسیالیزم
– مسائل زنان
– سرمایه گذاری خارجی
– نظریه بازی ها
– و …

موضوعات جدید، مباحث تجربی و کاربردی:

– راهبردهای سبز
– مالیات محیط زیستی
-هوش سبز
– مدیریت و ارزشگذاری منابع
– مدیریت سبز
– شاخص های نوین اقتصادی
-حفاظت از تالاب ها
– بازتولید و بازیافت
– کیفیت زندگی
-انرژی های نو
– فناوری اطلاعات و محیط زیست
- ساختمان سبز(مسکونی، هتل، بیمارستان…)
– و …


پارادایم های جدید اقتصادی:

– زیست کره (biosphere)، گونه های غیر انسانی
– زنان و اقلیت ها
– سازمان های اقتصادی-اجتماعی پسا کشاورزی
– کاهش اثرات زیست محیطی
– پرداخت بابت آلودگی
– کودهای نوین و اثار زیست محیطی
– و …

مشکلات ساختاری و مدیریتی:

– خصوصی سازی
– حکمرانی خوب
– فضای کسب و کار
– جامعه مدنی و سازمان های مردم نهاد
– مدیریت صنعتگرانه بر محیط زیست
– مالیات ستانی
– برونسپاری
– مصرف گرایی
– و …

شرکت های چند ملیتی و سازمان های بین المللی :

– برتون وودز
– اتحادیه اروپا
– سازمان ملل متحد
– صندوق بین المللی پول
– بانک جهانی
– سازمان تجارت جهانی
– صندوق توسعه ملی
– گاتس
– آنکتاد
– قواعد و فعالیت های چند ملیتی
– تجربیات فراگرد جهانی سازی
– محدود سازی قدرت شرکت های چند ملیتی
– و …


عدالت اجتماعی:

– کشورهای کمتر توسعه یافته
– برابری قدرت خرید
– مباحث معیشت اقتصادی
– توزیع درآمد
– فقر، تعاریف و اثرات آن
– شاخص های کیفیت زندگی
– ابزارهای اطمینان از عادلانه بودن سیاستها
– عدالت زیستی و عواقب فقدان آن
– و …
دبیر همایش : دکتر محسن زنگنه
تلفن دبیرخانه : 01135330774
پست الکترونیک : cnf.cicre@gmail.com
وب سایت : http://conf.toroudshomal.ir/
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ - ۰۰:۱۵:۱۱