نهمین کنگره بین المللی روان درمانی
تاریخ شروع : ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
تاریخ پایان : ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
گروه : علوم انسانی
برگزار کننده : دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، انجمن روان درمانی ایران
محل برگزاری : تهران، دانشگاه شهید بهشتی
توضیحات : زبان رسمی کنگره به زبان انگلیسی است و وجود خواهد داشت نه ترجمه همزمان.
محورهای همایش :
رویکرد روان تحلیلی
رویکرد روان پویشی
رویکرد شناختی-رفتاری
رویکرد سیستمی
هنر درمانی

دبیر همایش : دکتر علی افروز
تلفن دبیرخانه : 02188282147
پست الکترونیک : info@iranpsycongress.com
وب سایت : http://iranpsycongress.com/
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ - ۱۰:۱۶:۵۶