اولین کنفرانس ملی مهندسی مدیریت ; مهندسی طراحی سامانه ها و فرایندهای سازمانی
تاریخ شروع : ۲۳ آبان ۱۳۹۷
تاریخ پایان : ۲۳ آبان ۱۳۹۷
گروه : مدیریت
برگزار کننده : پژوهشکده علوم خلاقیت شناسی و مهندسی مدیریت و نوآوری و کارآفرینی ایرانیان - موسسه علمی جهان نورانی دانش
محل برگزاری : تهران - همچنین وب کنفرانس ( آنلاین )
توضیحات : به نام خداوند علیم و حکیم
اهمیت راهبردی و نقش بنیادی سامانه های مدیریتی و فرایندهای مربوطه در سازمان دهی و هدایت ارزش آفرین و بهره ورکلیه ی منابع و سرمایه های سازمانی در جهت شکل گیری زنجیره ارزش به منظور تحقق اهداف و ماموریت های سازمان بسیار مورد توجه و مطالعه پژوهشگران و دانشمندان علم سازمان و مدیریت و مدیران سازمان ها می باشد . « مهندسی مدیریت »( Management Engineering ) رویکردی نوین و در عین حال پرسابقه مبتنی بر رویکرد سامانه ای ( سیستمی ) ، رویکرد فرایندی ، رویکرد طراحی و معماری سازمانی و رویکرد خلاقیت شناسی سازمان است که بر مفاهیم و روش شناسی های علم سامانه شناسی ( علم سیستم ها ) ، رویکردها و روش شناسی های میان رشته ای مدل سازی و شبیه سازی سازوکارهای سازمانی و فرایندهای کاری و رویکردها و روش شناسی های طراحی سامانه ها و فرایندها ( مانند رویکرد مهندسی سامانه های سازمانی ( Enterprise Systems Engineering )) استوار می باشد . . « سامانه مدیریت » (سیستم مدیریتی) (Managerial System ) بنیان و شالوده ی برقراری و جریان یافتن سازوکارها و فرایندهای کاری (Business Processes ) و عامل ایجاد زنجیره ی ارزش در هر سازمان است و عملکرد مطلوب و موفق هر سازمان بستگی کامل به طراحی و استقرار مطلوب و در نتیجه عملکرد مطلوب و هم افزایانه ی انواع سامانه های مدیریتی و فرایندهای مربوطه ی آن دارد. مهندسی طراحی، پیاده سازی و استقرار ، ارتقاء و توسعه ، بهینه سازی و بهبود مستمر انواع سامانه های مختلف مدیریتی و کلیه ی زیر سامانه های مربوطه و ایجاد ساختار ارتباطات و تعاملات هم افزایانه ی آنها درکلان سامانه ی سازمان و فراسامانه های مربوطه از مفاهیم اصلی تعریف و تبیین حوزه ی تخصصی مهندسی مدیریت می باشد. . . هدف اولین کنفرانس ملی مهندسی مدیریت; طراحی و توسعه سامانه ها و فرایندهای سازمانی به حول و قوه الهی تبیین و معرفی بیشتر این حوزه ی علمی تخصصی بسیار مهم و گسترده و توسعه گفتمان علمی وکاربردی مربوطه و ایجاد زمینه مناسب برای ارائه مطالعات و پژوهش های مرتبط و مبادلات دانشی و تجارب عملی و کاربردی سازمان ها و مراکز صنعتی در راستای ارتقاء و تعالی علم و فناوری مهندسی مدیریت در کشور می باشد و از کلیه ی اساتید و پژوهشگران و مدیران و کارشناسان سازمان های کشور جهت مشارکت علمی دعوت می نماید .
دبیر علمی کنفرانس – دکتر سید مهدی گلستان

محورهای همایش :
** مبانی ، مفاهیم و رویکردها در مهندسی مدیریت * رویکرد سامانه ای ( رویکرد سیستمی ) به سازمان و کسب و کارها * رویکرد فرایندی به سازمان و کسب و کارها * رویکرد طراحی به سازمان و کسب و کار ، مهندسی طراحی سازمان / مهندسی سازمان ، مهندسی کسب و کار * مهندسی طراحی و استقرار سامانه های مدیریت ، مهندسی مهندسی طراحی فرایندها * رویکرد معماری به سازمان ، معماری سازمانی ، معماری مدیریت * رویکرد خلاقیت شناسی به سازمان و سامانه های مدیریت ، نوآوری سازمانی ، خلاقیت و نوآوری سامانه ای و فرایندی *کاربرد نظریه های سامانه های پیچیده ، سامانه سامانه ها ،گراف ، شبکه ، کوانتوم ، محاسبات نرم و... در مهندسی مدیریت
** روش شناسی های مدل سازی و شبیه سازی و حل مسئله در مهندسی مدیریت : * کاربردهای انواع زبان های مدل سازی ( ML ) در مهندسی مدیریت * مدل سازی های مفهومی ،گرافیکی ، فرایندی ، الگوریتمی ، آماری ، ریاضی ، زیست الگو ، فیزیک الگو ، شیمی الگو ، مهندسی الگو ، شبکه های پتری ، پویایی های سامانه ها ، ساختاری تفسیری ، معادلات ساختاری و ....
* کاربرد انواع روش های شبیه سازی در مهندسی مدیریت * روش شناسی مهندسی سامانه های سازمانی ( ESE ) * کاربردهای روش شناسی مهندسی نوآوری زیست الگو( Bio-mimetic ) در مهندسی مدیریت * کاربردهای روش شناسی مهندسی نوآوری تریز ( TRIZ ) در مهندسی مدیریت * کاربرد مدل های بلوغ قابلیت ( CMM ) در مهندسی مدیریت * کاربردهای روش های تحقیق در عملیات کلاسیک ( OR ) و تحقیق در عملیات نرم ( SOR ) در مهندسی مدیریت *کاربردهای روش های تصمیم گیری چند معیاره ( MCDM ) ، چندشاخصه و چند هدفه در مهندسی مدیریت * کاربردهای منطق فازی ، هوش مصنوعی و شبکه های عصبی در مهندسی مدیریت * کاربردهای الگوریتم های ابتکاری و فراابتکاری در مهندسی مدیریت
** کاربردهای انواع نرم افزارها در مهندسی مدیریت
** گرایش های تخصصی مهندسی مدیریت :
*مهندسی مدیریت راهبردی * مهندسی مدیریت نوآوری * مهندسی مدیریت منابع انسانی * مهندسی مدیریت دانش * مهندسی مدیریت فرهنگ سازمانی * مهندسی مدیریت سرمایه های فکری * مهندسی مدیریت طراحی * مهندسی مدیریت تحقیق و توسعه * مهندسی مدیریت فناوری * مهندسی مدیریت تولید * مهندسی مدیریت بهره وری * مهندسی مدیریت کارآفرینی * مهندسی مدیریت کیفیت * مهندسی مدیریت بازار و فروش * مهندسی مدیریت فرایند * مهندسی مدیریت زنجیره تامین * مهندسی مدیریت زنجیره عرضه * مهندسی مدیریت عملکرد * مهندسی مدیریت سامانه های اطلاعات مدیریت * مهندسی مدیریت آموزش و یادگیری سازمانی * مهندسی مدیریت ریسک * مهندسی مدیریت دارایی های فیزیکی * مهندسی مدیریت پروژه * مهندسی مدیریت ارزش * مهندسی مدیریت مالی و حسابداری * مهندسی مدیریت صادرات * مهندسی مدیریت ایمنی * مهندسی مدیریت خدمات * مهندسی مدیریت فرهنگی * مهندسی مدیریت شهری * مهندسی مدیریت گردشگری * مهندسی مدیریت ورزشی * مهندسی مدیریت سلامت و ...
* سایر موضوعات مرتبط با مهندسی طراحی ، استقرار ، توسعه و بهبود سیستم های مدیریت و فرایندهای سازمانی

دبیر همایش : دکتر سید مهدی گلستان
تلفن دبیرخانه : 09025526097
پست الکترونیک : manenging@gmail.com
وب سایت : http://manenging.ir
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ - ۰۰:۰۳:۲۹