چهارمین کنفرانس ملی صنعت سیمان و افق پیش رو
تاریخ شروع : ۱۳ آبان ۱۳۹۷
تاریخ پایان : ۱۵ آبان ۱۳۹۷
گروه : فنی و مهندسی
برگزار کننده : دانشگاه حکیم سبزواری
محل برگزاری : تهران، سالن همایش های رازی
توضیحات : انرژی و محیط زیست در صنعت سیمان
اقتصاد محیط زیست و انرژی و توسعه پایدار در صنعت سیمان
ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) در صنعت سیمان
کنترل کیفیت و استانداردها در صنعت سیمان
بهینه سازی و ارتقاء فناوری های تولید در صنعت سیمان
بهینه سازی مصرف انرزی و سوخت های جایگزین در صنعت سیمان
مدیریت اقتصادی و مهندسی فروش و حمل و نقل در صنعت سیمان
استراتژی و راهبردهای تعمیر و نگهداری دستگاه ها و تجهیزات در صنعت سیمان
کاربردها و عملکردهای نوین در صنعت سیمان


محورهای همایش :
انرژی و محیط زیست در صنعت سیمان
اقتصاد محیط زیست و انرژی و توسعه پایدار در صنعت سیمان
ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) در صنعت سیمان
کنترل کیفیت و استانداردها در صنعت سیمان
بهینه سازی و ارتقاء فناوری های تولید در صنعت سیمان
بهینه سازی مصرف انرزی و سوخت های جایگزین در صنعت سیمان
مدیریت اقتصادی و مهندسی فروش و حمل و نقل در صنعت سیمان
استراتژی و راهبردهای تعمیر و نگهداری دستگاه ها و تجهیزات در صنعت سیمان
کاربردها و عملکردهای نوین در صنعت سیمان


دبیر همایش : دکتر غلامعلی فرزی
تلفن دبیرخانه : 05144012669
پست الکترونیک : farzi@hsu.ac.ir
وب سایت : http://cnf.hsu.ac.ir/cement2018/fa/
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ - ۲۳:۵۹:۰۵