اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران
تاریخ شروع : ۱۵ تیر ۱۳۹۷
تاریخ پایان : ۱۵ تیر ۱۳۹۷
گروه : علوم انسانی
برگزار کننده : مرکز بین المللی همایش ها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام
محل برگزاری : تهران
توضیحات : -
محورهای همایش :


1- الهیات ، معارف اسلامی و توسعه پایدار

2- حقوق ، علوم سیاسی و توسعه پایدار

3- جغرافیا و برنامه ریزی وتوسعه پایدار

4- زبان شناسی ، آموزش وتوسعه پایدار

5- مطالعات فرهنگی وتوسعه پایدار

6- علوم اقتصادی وتوسعه پایدار

7- علوم تربیتی و توسعه پایدار

8- روانشناسی و توسعه پایدار

9- مدیریت و توسعه پایدار

10- تاریخ و توسعه پایدار
دبیر همایش : میرشفیعی
تلفن دبیرخانه : 02177891786
پست الکترونیک : elahe.mirshafiee67@gmail.com
وب سایت : http://hsconf.ir
۱۳۹۷/۰۲/۲۲ - ۱۰:۴۶:۳۴