هفتمین کنفرانس برق مجلسی
تاریخ شروع : ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
تاریخ پایان : ۲۵ مرداد ۱۳۹۷
گروه : فنی و مهندسی
برگزار کننده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
محل برگزاری : اصفهان - دانشگاه آزاد اسلامی شهر مجلسی
توضیحات : هفتمین کنفرانس شامل بخشی برای پذیرش مقالات و بخش ارایه ایده می باشد. چهار مقاله برتر در مجله مهندسی برق مجلسی و بقیه مقالات پذیرفته شده در 4 مجله (مکاترونیک ؛ انرژی ؛ مخابرات ؛ مولتی مدیا) چاپ می گردد.
محورهای همایش :
مهندسی برق . سیستمهای هوشمند . مخابرات . کامپیوتر . کنترل . انرژی . مکاترونیک. مولتی مدیا
دبیر همایش : دکتر محسن عشوریان
تلفن دبیرخانه : 03152472218
پست الکترونیک : ashourian@iaumajlesi.ac.ir
وب سایت : http://conf.iaumajlesi.ac.ir
۱۳۹۷/۰۲/۱۸ - ۲۳:۰۰:۵۳