یازدهمین کنفرانس روانشناسی و علوم اجتماعی
تاریخ شروع : ۱۱ تیر ۱۳۹۷
تاریخ پایان : -
گروه : علوم انسانی
برگزار کننده : همایشگران مهراشراق
محل برگزاری : تهران
توضیحات : روان‌شناسی علم مطالعهٔ رفتار و فرایندهای ذهنِ موجود زنده ـ بخصوص انسان ـ بر اساس روش علمی است. همچنین یکی از علوم کاربردی و شاخه‌های تحصیلی است که یافتن ارتباط ذهن و روان آدمی، با مفاهیمی نظیر رشد، سلامت، رفتارهای اجتماعی، شناخت و … را در بر می‌گیرد.علم روان‌شناسی مفاهیمی همچون ادراک، شناخت، تمرکز، توجه، احساسات، پدیده شناسی، انگیزه، کارکرد ذهن، شخصیت، رفتار، روابط بین فردی، خانواده و دیگر زمینه‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد. روان‌شناسان زمینه‌های مختلف، روش‌های علمی و تجربی را برای استنباط رابطه علت و معلولی و یا هر نوع رابطه همبستگی میان پدیده‌های گوناگون روان‌شناسی بکار می‌گیرند. روان‌شناسی علمی فراشاخهای است؛ غیر قابلِ مشاهده بودنِ موضوع این علم ـ یعنی ذهن و روان ـ و انتزاعی بودن مفاهیم آن، دلیل شباهت این علم به علوم انسانی است؛ اما از سوی دیگر مطالعه به «روش علمی»، و تجربی بودنِ بخشی از مراحل آزمایش، روان‌شناسی را به دایرهٔ علوم تجربی می‌کشاند؛ همچنین عقیده و دیدگاه روان‌شناس نسبت به انسان، در فرایند تحقیق بسیار مأثر است، لذا از این جنبه نیز، روان‌شناسی به دنیای فلسفه مرتبط می‌شود. به این ترتیب شاید بتوان روان‌شناسی را حقیقتاً آمیزه‌ای منحصربه‌فرد از علوم گوناگونی نظیر زیست‌شناسی، انسان‌شناسی، زبان‌شناسی، جامعه‌شناسی، فلسفه و … دانست.
محورهای همایش :
روان شناسی عمومی.روانشناسی اجتماعی
.روانشناسی بالینی
.رفتار در علوم تربیتی و روانشناسی
.رفتار در علم مدیریت و اقتصاد
.رفتاردرعلوم سیاسی و اجتماعی
.جامعه شناسی نظری-مفهومی
.مفاهیم جامعه شناسی
.نظریه های جامعه شناسی
.تفکر نظری در جامعه شناسی
.روش های پژوهش جامعه شناسی
.آسیب شناسی اجتماعی
.انحرافات اجتماعی و گروه های کجرو
.هنجارهای اجتماعی
.جامعه شناسی نابرابری های اجتماعی
.فقر، رفاه و طرد اجتماعی
.جامعه شناسی سلامت و پزشکی
.جامعه شناسی بدن، بیماری و سالخوردگی
.جامعه شناسی ارتباطات
.جامعه شناسی ارتباطات و رسانه ها
.جامعه شناسی جامعه ی ارتباطی
.جنسیت و خانواده
دبیر همایش : حیدری
تلفن دبیرخانه : 02632547935
پست الکترونیک : INFO@MNGTEC.COM
وب سایت : http://raftarconf.com/fa/
۱۳۹۷/۰۱/۲۴ - ۰۱:۱۸:۳۷