پنجمین کنفرانس تکنیکهای مدیریت و حسابداری
تاریخ شروع : ۱۲ تیر ۱۳۹۷
تاریخ پایان : -
گروه : علوم انسانی
برگزار کننده : همایشگران مهراشراق
محل برگزاری : تهران
توضیحات : ظهورسازمانهای اجتماعی وگسترش روزافزون آنها یکی از خصیصه های بارز تمدن بشری است . وبه این ترتیب وبا توجه به عوامل گوناگون مکانی و زمانی و ویژگیها و نیازهای خاص هر جامعه هر روز بر تکامل و توسعه این سازمانها افزوده می شود .بدیهی است هر سازمان اجتماعی برای نیل به اهدافی طراحی شده و با توجه به ساختارش نیازمند نوعی مدیریت است. در کنار این مهم ، علم حسابداري نیز به عنوان يك سيستم كه در آن فرآيند جمع‌آوري، طبقه‌بندي ، ثبت، خلاصه كردن اطلاعات و تهيه گزارشهاي مالي و صورتهاي حسابداري در شكل‌ها و مدلهاي خاص انجام مي‌گيرد روز به روز خود را نمایان میسازد.زیرا که تعاريف متعدد ومختلفي براي حسابداري ارائه شده است كه در يكي از قديمي ترين آنها گفته شده است كه"حسابداري زبان تجارت است"
محورهای همایش :
تکنیک های اطلاعاتی و ارتباطی مدیریت.تکنیک های مدیریت منابع انسانی.تکنیک های مدیریت بازاریابی.تکنیک های مدیریت تولید.تکنیک های مدیریت مالی. تکنیک های مدیریت استراتژیک.تکنیک های مدیریت تغییر. تکنیک های وب و شبکه های اجتماعی.تئوری های حسابداری و چارچوب نظری
اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت .ارزیابی استاندارد های بین المللی
،حسابداری تلفیقی
حسابداری مدیریت و سیستم ها کنترلی.حسابداری مدیریت و چالش های اجرای آن.نقش حسابداری درتوسعه بازار سرمایه
.کاربرد روشهای هزینه یابی در حسابداری .مدیریت
تولید و حسابداری مدیریت،یافته های نوین و مباحث روز در حسابداری.استانداردهای حسابداری و حسابرسی.روش های تأمین مالی در سازمانها


دبیر همایش : حیدری
تلفن دبیرخانه : 02632547935
پست الکترونیک : INFO@MNGTEC.COM
وب سایت : http://mngtec.com
۱۳۹۷/۰۱/۲۴ - ۰۱:۱۷:۳۳