دومين كنفرانس بين المللي اقتصاد، مديريت و حسابداري
تاریخ شروع : ۰۱ بهمن ۱۳۹۴
تاریخ پایان : ۰۱ مهر ۱۳۹۵
گروه : مدیریت
برگزار کننده : موسسه علمي آموزشي خوارزمي
محل برگزاری : ويدئو كنفرانس
توضیحات : موسسه علمي خوارزمي، بستر و ظرفيتي است كه انديشمندان، محققان و دانشجويان حوزه هاي علوم انساني و مهندسي را گرد هم مي آورد تا آخرين دستاوردهاي علمي را در اين حوزه ها مورد بررسي قرار دهند و هم انديشي علمي صورت پذيرد و با نمايه سازي مقالات و تحقيقات خود در پايگاه هاي استنادي معتبر به توليد علم و نظريه علمي بپردازند. در این راستا، کميته علمي و اجرایی، از تمامي اساتيد، پژوهشگران و نویسندگان محترم دعوت مي نمايد مقالات خود را كه حاوي آخرین و جدیدترین دستاوردهای پژوهشی و علمی در يکي از زمينه‎هاي محورهای اصلی کنفرانس و يا ساير زمينه‎هاي مرتبط مي باشد، به دبيرخانه کنفرانس ارسال نمايند
محورهای همایش :
مدیریت:
- مدیریت دانش
- سرمایه فکری
- منابع انسانی
- نقش آموزش سازمانی در توسعه
- توسعه قابلیت ها و شایستگی های مدیران برای آینده
- خلاقیت و نوآوری
- کارآفرینی
- یادگیری و آموزش الکترونیک
- اخلاق و تجارت مسئولیت اجتماعی شرکت
- تبلیغات و روابط عمومی
- برند
- تجارت الکترونیک
- مدیریت استراتژیک
- بازاریابی
- بازاریابی خدمات مالی
- فرصتهای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار
- مدیریت مالی و سرمایه گذاری
سیاستهای پولی و ارزی
- توسعه مدیریت پولی و بانکی
- مدیریت ریسک اعتباری
- فرصتهای اقتصادی، سرمایه گذاری و بازرگانی دولت
- توسعه نظام تامین مالی در ایران
- سیاستهای مالی و مالیاتی ایران
- فناوری اطلاعات و سرمایه گذاری
- مدیریت فناوری
- کامپیوتر و فناوری اطلاعات
- محیط زیست، صنعت و اقتصاد
- محیط زیست و انرژی پاک
محیط زیست و خدمات شهری
- محیط زیست:مدیریت و بازاریابی سبز
- بحرانهای زیست محیطی و راهکارهای بهبود
- محیط زیست و کشاورزی


اقتصاد:
- راهکارهای توسعه مناطق آزاد
- توسعه پایدار با بهبود رویکرد کسب و کار
- توسعه اقتصادی و مدیریت مالی
- اقتصاد و تولید ملی
- سرمایه گذاری و تولید ملی
- اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی
- رابطه اقتصاد با حماسه سیاسی و اقتصادی
- توزیع درآمد، فقر و عدالت اقتصادی
- اقتصاد در شرایط تحریم
- اقتصاد کشاورزی
- توسعه کشاورزی با تاکید بر تولید ملی
- توسعه روستایی با ترکید بر تولید ملیحسابداری:
- مباحث نوین در حسابداری
- اخلاق در حسابداری و حسابرسی
- حسابداری مدیریت و کاهش قیمت بهای تمام شده
- بازار سرمایه، شفافیت و حسابداری
- شناسایی،ارزشگذاری، سنجش و حسابداری سرمایه فکری
- حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
- ارتباط حسابداری با صنعت و جامعه
- رابطه حسابداری با حماسه سیاسی و اقتصادیعلوم اجتماعی:
- سبک زندگی
- مهارت آموزی و اشتغال
- آموزش در ایران 1404
- توسعه مشارکت دانشجو در نظام آموزشی
- کیفیت کنونی نظام دانشگاهی در ایران
- تحولات ایران و جهان
- علوم سیاسی و روابط بین الملل
- اسلام و روابط بین الملل
دبیر همایش : موسسه علمي آموزشي خوارزمي
تلفن دبیرخانه : 09106420026
پست الکترونیک : cnf1404@gmail.com
وب سایت : http://conf1404.ir
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ - ۱۲:۲۸:۴۸