کنگره انسان شناسی و علوم انسانی
تاریخ شروع : ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
تاریخ پایان : ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
گروه : علوم انسانی
برگزار کننده : دانشگاه علوم پزشکی مشهد
محل برگزاری : دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد مقدس
توضیحات : انسان شناسی و علوم انسانی
علوم تربيتی، روان شناسی و انسان
انسان شناسی دينی
انسان شناسی و فرهنگ و هنر
انسان شناسی و محيط زيست

محورهای همایش :
انسان شناسی و علوم انسانی
علوم تربيتی، روان شناسی و انسان
انسان شناسی دينی
انسان شناسی و فرهنگ و هنر
انسان شناسی و محيط زيست

دبیر همایش : دکتر لطفی
تلفن دبیرخانه : 09363637590
پست الکترونیک : info@pash2018.ir
وب سایت : http://www.pash2018.ir/fa/
۱۳۹۶/۱۱/۰۴ - ۰۰:۳۱:۱۴