هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
تاریخ شروع : ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
تاریخ پایان : ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
گروه : فنی و مهندسی
برگزار کننده : دانشگاه یزد و انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران
محل برگزاری : دانشگاه یزد
توضیحات : هفتمین نفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران در تاریخ 5 و 6 اردیبهشت ماه 1397 در دانشگاه یزد با همکاری دانشگاه یزد و انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران برگزار می گردد.
محورهای همایش :
پایداری اکوسیستم های آبی با نگاهی ویژه به سفره های آب زیرزمینی
برنامه ریزی و مدیریت جامع و بهم پیوسته منابع آب سطحی و زیرزمینی در حوضه های آبریز
تجزیه و تحلیل مولفه های چرخه هیدرولوژیک با نیازهای اکولوژیک در حوضه آبریز
مدیریت چرخه آب شهری با تاکید بر نیازهای محیط زیستی و اکولوژیک در محدوده شهری
نقش ساختارهای حاکمیتی، حقوقی و قانونی در مدیریت منابع آب
مدیریت کیفیت منابع آب، فاضلاب ها، پساب های صنعتی، زه آب های کشاورزی و آب های برگشتی
مدیریت تقاضا و مصرف با مشارکت ذینفعان و بهره برداران
مدیریت وقایع حدی (خشک سالی و سیل) و تغییر اقلیم
بررسی ارزش آب و نقش اقتصادی آب در تعادل بخشی منابع آب
ردپای آب و مدیریت آب مجازی در بیلان آب دشت ها
دبیر همایش : دکتر حسین ملکی نژاد
تلفن دبیرخانه : 03531233082
پست الکترونیک : hmalekinezhad@yazd.ac.ir
وب سایت : http://www.7wrmc.ir/fa/
۱۳۹۶/۱۱/۰۴ - ۰۰:۳۰:۰۸