سومین کنفرانس بین المللی شرق شناسی - فردوسی و فرهنگ و ادب پارسی
تاریخ شروع : ۲۷ دی ۱۳۹۶
تاریخ پایان : ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
گروه : علوم انسانی
برگزار کننده : دانشگاه ملی صوفیه بلغارستان، مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی، انجمن بین المللی فرهنگ و ادب پارسی
محل برگزاری : دانشگاه صوفیه بلغارستان
توضیحات : نشست تخصصی : بررسی تفاوت های موجود در نسخه های اصلی شاهنامه

محورهای همایش :

1️⃣افکار، محیط و اندیشه فردوسی
بررسی جهان بینی ملی،سیاسی، اجتماعی و فرهنگی فردوسی
محیط و شرایط حاکم بر اندیشه های فردوسی
بررسی زوایای پنهان و ناگفته های حیات فردوسی
جغرافیا، فرهنگ و نژاد در شاهنامه فردوسی
2️⃣ ساختار و محتوای شاهنامه
بررسی تاثیر شاهنامه بر جهان بینی ملی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی فارسی زبانان
شاهنامه در آثار و اندیشه های غیر فارسی زبانان
نسخه ها، تصحیح ها، شرح ها و ترجمه های شاهنامه
تفسیرها، تاویل ها، تمثیل ها و کنایات شاهنامه
مقایسه تطبیقی شاهنامه با دیگر آثار فاخر ادبی جهان

3️⃣ ابعاد تاثیر شاهنامه بر احوال جهان
تاریخ کتبی و شفاهی ایران، اقوام و ملل در شاهنامه
تاثیر شاهنامه بر اندیشه و اجتماع اقوام مختلف پارسی زبان
جایگاه فردوسی و اثر شاهنامه در ادبیات فارسی
شاهنامه و رشد حماسه های ملی در جهان
4️⃣ مفاهیم اجتماعی و جایگاه های انسانی در شاهنامه
انسان محوری در شاهنامه فردوسی
جایگاه زن در شاهنامه فردوسی
اساطیر و واقعیت در شاهنامه
هنر و معماری ایرانی در شاهنامه فردوسی
سایر موضوعات مرتبط با فردوسی و شاهنامه
دبیر همایش : رئیس کنفرانس: دکتر ایو پانف، رئیس دپارتمان ایرانشناسی دانشگاه دولتی صوفیه
تلفن دبیرخانه : 02128421404
پست الکترونیک : culturaljobs1404@gmail.com
وب سایت : http://adabiatfarsi.com/
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ - ۲۳:۰۹:۳۶