سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات تربیتی
تاریخ شروع : ۱۷ بهمن ۱۳۹۶
تاریخ پایان : -
گروه : علوم انسانی
برگزار کننده : مرکز توانمندسازی مهارتهای فرهنگی و اجتماعی جامعه
محل برگزاری : تهران
توضیحات : توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی:
علوم تربیتی و مطالعات رفتاری
روانشناسی و مطالعات خانواده
مطالعات اجتماعی و فرهنگی
حسابداری وعلوم اقتصادی
الهیات و معارف اسلامی
فلسفه و حکمت اسلامی
مدیریت و منابع انسانی
زبان شناسی و آموزش
حقوق و علوم سیاسی
زبان و ادبیات فارسی


توانمندسازی جامعه در حوزه مطالعات تربیتی:
مشاور ه و راهنمایی(شغلی،خانواده،توانبخشی)
مدیریت ، تحقیقات و تکنولوژی آموزشی
مشاوره مدرسه و برنامه ریزی درسی
اخلاق اسلامی و تعلیم و تربیت اسلامی
آموزش عالی و بهسازی منابع انسانی
روانشناسی کودک و نوجوان
روانشناسی ازدواج و خانواده
روان شناسی و مشاوره
فلسفه تعلیم و تربیت
آموزش الكترونيك

محورهای همایش :
توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی:
توانمندسازی جامعه در حوزه مطالعات تربیتی:
دبیر همایش : خانم قنبری
تلفن دبیرخانه : 02177890929
پست الکترونیک : info@ipconf.ir
وب سایت : http://www.ipconf.ir
۱۳۹۶/۰۸/۱۵ - ۲۱:۵۳:۲۶