اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم و مهندسی و فرهنگ ایرانی
تاریخ شروع : ۲۳ آذر ۱۳۹۶
تاریخ پایان : ۲۳ آذر ۱۳۹۶
گروه : علوم پایه
برگزار کننده : مرکز بین المللی همایشها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام
محل برگزاری : تهران
توضیحات : محورهای همایش :

الف - علوم پایه و توسعه پایدار

1.علوم ریاضیات

2.علوم کامپیوتر

3.علوم جغرافیا

4.علوم بنیادین

5.علوم فیزیک

6. علوم زیستی

7.علوم شیمی

8.علوم ادبیات

9.علوم زمین

10.علوم آمار

ب - علوم مهندسی و توسعه پایدار

1. مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

2. مهندسی محیط زیست و کشاورزی

3. مهندسی نفت ، گاز و پتروشیمی

4. مهندسی معماری و شهرسازی

5. مهندسی مکانیک و صنایع

6. مهندسی مواد و معدن

7. مهندسی برق و انرژی

8. مهندسی هسته ای

9. مهندسی پزشکی

10.مهندسی عمران

پ - علوم انسانی و توسعه پایدار

1.الهیات و معارف اسلامی

2.جغرافیا و برنامه ریزی

3.زبان شناسی و آموزش

4.حقوق و علوم سیاسی

5.مطالعات فرهنگی

6. علوم اقتصادی

7.علوم مدیریت

8.علوم تربیتی

9.روانشناسی

10.تاریخ

ت - علوم فرهنگی و توسعه پایدار

1.جامعه شناسی توسعه فرهنگی

2.جامعه و فرهنگ شهری نوین

3.الگوی فرهنگ ایرانی اسلامی

4.مطالعات راهبردی فرهنگ

5.مهندسی اقتصاد و توسعه

6. سیاست گذاری فرهنگی

7.مهندسی علم و هنر

8.مهندسی فرهنگی

9.مهندسی دانش

10.فرهنگ پایدار
محورهای همایش :
محورهای همایش :

الف - علوم پایه و توسعه پایدار

1.علوم ریاضیات

2.علوم کامپیوتر

3.علوم جغرافیا

4.علوم بنیادین

5.علوم فیزیک

6. علوم زیستی

7.علوم شیمی

8.علوم ادبیات

9.علوم زمین

10.علوم آمار

ب - علوم مهندسی و توسعه پایدار

1. مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

2. مهندسی محیط زیست و کشاورزی

3. مهندسی نفت ، گاز و پتروشیمی

4. مهندسی معماری و شهرسازی

5. مهندسی مکانیک و صنایع

6. مهندسی مواد و معدن

7. مهندسی برق و انرژی

8. مهندسی هسته ای

9. مهندسی پزشکی

10.مهندسی عمران

پ - علوم انسانی و توسعه پایدار

1.الهیات و معارف اسلامی

2.جغرافیا و برنامه ریزی

3.زبان شناسی و آموزش

4.حقوق و علوم سیاسی

5.مطالعات فرهنگی

6. علوم اقتصادی

7.علوم مدیریت

8.علوم تربیتی

9.روانشناسی

10.تاریخ

ت - علوم فرهنگی و توسعه پایدار

1.جامعه شناسی توسعه فرهنگی

2.جامعه و فرهنگ شهری نوین

3.الگوی فرهنگ ایرانی اسلامی

4.مطالعات راهبردی فرهنگ

5.مهندسی اقتصاد و توسعه

6. سیاست گذاری فرهنگی

7.مهندسی علم و هنر

8.مهندسی فرهنگی

9.مهندسی دانش

10.فرهنگ پایدار
دبیر همایش : مسئول دبیرخانه
تلفن دبیرخانه : 02177891786
پست الکترونیک : jahaneslam118@gmail.com
وب سایت : http://fsconf.ir/fa/
۱۳۹۶/۰۸/۰۳ - ۱۱:۲۲:۱۹