پنجمین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
تاریخ شروع : ۱۹ آذر ۱۳۹۶
تاریخ پایان : ۱۹ آذر ۱۳۹۶
گروه : فنی و مهندسی
برگزار کننده : انجمن توسعه و ترویج علوم وفنون بنیادین
محل برگزاری : تهران
توضیحات : محورهای کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران

فرهنگ و مدیریت شهری

1. برنامه ‌ريزي و مديريت فرهنگی

2. جامعه و فرهنگ شهري

3. امنيت شهري

4. اقتصاد شهري

5. بافت فرسوده

6. مدیریت شهری نوین

7. شهرسازی پایدار

8. برنامه ریزی شهری پایدار

9. سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

10. آب و هوا شناسی(اقلیم شناسی)

11. برنامه ریزی و آمایش سرزمین

12. طراحی شهری نوین

13. شهرسازی اسلامی

14. محيط زيست شهري

15. حمل و نقل شهری

مهندسی معماری

16. معماری منظر

17. معماری داخلی

18. معماری اسلامی

19. انرژی معماری

20. تکنولوژی معماری

21. مطالعات معماری ایران

22. هنرهاي ساخت و معماري

23. مدیریت پروژه و ساخت

24. طراحی فضاهای آموزشی

25. تاریخ معماری ایران اسلامی

26. مرمت ابنیه سنتی

27. طراحی صنعتی

28. مهندسی معماري و برنامه ریزی شهری

29. مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخیمهندسی عمران

30. مهندسی زلزله

31. مهندسی مدیریت ساخت

32. مهندسی آب و مدیریت منابع آب

33. مهندسی آب وفاضلاب

34. مهندسی سازه های هیدرولیکی و دریایی

35. مهندسی سازه های بتنی و فولادی

36. مهندسی حمل و نقل و ترافیک

37. مهندسی مکانیک خاک وپی

38. مهندسی راه و ترابری

39. مهندسی نقشه برداری

40. مهندسی محیط زیست

41. مهندسی سنجش از دور

42. مهندسی ساختمان

43. مهندسی شهرسازی

44. مهندسی عمران و آبادانی

محورهای ویژه

45. نقش مهندسی معماري در کاهش آسيب‌هاي فرهنگي- اجتماعي جامعه

46. راهکارهای کاهش آلودگي‌هاي شهري، امنيت رواني و اجتماعي در شهرها

47. راههای توسعه و ترویج علوم و فنون پايداري فرهنگي، معماري و مديريت شهري

48. راهکارهای ضرورت توجه به فرهنگ در مباحث معماري و شهرسازي و ارائه مباني نظري و شاخص‌هاي آن

49. ضرورت توجه به اخلاق حرفه‌اي و آموزش در معماري و شهرسازي

50. روش‌هاي آموزشي نوين در معماري و شهرسازي‌ اسلامی

51. راهکارهای مناسب توسعه ، نوسازی و هويت شهري

52. ارائه الگوهاي توسعه و مديريت شهر ايراني اسلامي

53. ارائه راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار همه جانبه در معماري و شهرسازی اسلامی

54. تبيين نقش محیط زیست، انرژي و اقليم در شكل‌دهي به فضاي معماري و فضاي شهري ايران

55. مديريت مالي و نگرش درآمدزايي در بهسازي بافتهاي فرسوده شهري

56. اهتمام ویژه به مباحث مديريت بحران و پدافند غيرعامل در معماري و شهرسازي

57. ضرورت توسعه صنعت گردشگري در جهت توسعه پايدار شهري

58. نقش جامعه شناسي شهري و روانشناسي محيطي در توسعه فرهنگ شهری

59. سایر مباحث مرتبط
محورهای همایش :
محورهای کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران

فرهنگ و مدیریت شهری

1. برنامه ‌ريزي و مديريت فرهنگی

2. جامعه و فرهنگ شهري

3. امنيت شهري

4. اقتصاد شهري

5. بافت فرسوده

6. مدیریت شهری نوین

7. شهرسازی پایدار

8. برنامه ریزی شهری پایدار

9. سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

10. آب و هوا شناسی(اقلیم شناسی)

11. برنامه ریزی و آمایش سرزمین

12. طراحی شهری نوین

13. شهرسازی اسلامی

14. محيط زيست شهري

15. حمل و نقل شهری

مهندسی معماری

16. معماری منظر

17. معماری داخلی

18. معماری اسلامی

19. انرژی معماری

20. تکنولوژی معماری

21. مطالعات معماری ایران

22. هنرهاي ساخت و معماري

23. مدیریت پروژه و ساخت

24. طراحی فضاهای آموزشی

25. تاریخ معماری ایران اسلامی

26. مرمت ابنیه سنتی

27. طراحی صنعتی

28. مهندسی معماري و برنامه ریزی شهری

29. مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخیمهندسی عمران

30. مهندسی زلزله

31. مهندسی مدیریت ساخت

32. مهندسی آب و مدیریت منابع آب

33. مهندسی آب وفاضلاب

34. مهندسی سازه های هیدرولیکی و دریایی

35. مهندسی سازه های بتنی و فولادی

36. مهندسی حمل و نقل و ترافیک

37. مهندسی مکانیک خاک وپی

38. مهندسی راه و ترابری

39. مهندسی نقشه برداری

40. مهندسی محیط زیست

41. مهندسی سنجش از دور

42. مهندسی ساختمان

43. مهندسی شهرسازی

44. مهندسی عمران و آبادانی

محورهای ویژه

45. نقش مهندسی معماري در کاهش آسيب‌هاي فرهنگي- اجتماعي جامعه

46. راهکارهای کاهش آلودگي‌هاي شهري، امنيت رواني و اجتماعي در شهرها

47. راههای توسعه و ترویج علوم و فنون پايداري فرهنگي، معماري و مديريت شهري

48. راهکارهای ضرورت توجه به فرهنگ در مباحث معماري و شهرسازي و ارائه مباني نظري و شاخص‌هاي آن

49. ضرورت توجه به اخلاق حرفه‌اي و آموزش در معماري و شهرسازي

50. روش‌هاي آموزشي نوين در معماري و شهرسازي‌ اسلامی

51. راهکارهای مناسب توسعه ، نوسازی و هويت شهري

52. ارائه الگوهاي توسعه و مديريت شهر ايراني اسلامي

53. ارائه راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار همه جانبه در معماري و شهرسازی اسلامی

54. تبيين نقش محیط زیست، انرژي و اقليم در شكل‌دهي به فضاي معماري و فضاي شهري ايران

55. مديريت مالي و نگرش درآمدزايي در بهسازي بافتهاي فرسوده شهري

56. اهتمام ویژه به مباحث مديريت بحران و پدافند غيرعامل در معماري و شهرسازي

57. ضرورت توسعه صنعت گردشگري در جهت توسعه پايدار شهري

58. نقش جامعه شناسي شهري و روانشناسي محيطي در توسعه فرهنگ شهری

59. سایر مباحث مرتبط
دبیر همایش : مسئول دبیرخانه
تلفن دبیرخانه : 02177459523
پست الکترونیک : anjoman118@gmail.com
وب سایت : http://umconf.ir/fa/
۱۳۹۶/۰۷/۲۹ - ۲۳:۰۲:۲۵