همايش ملي مديريت دانش
تاریخ شروع : ۲۸ دی ۱۳۹۶
تاریخ پایان : ۲۸ دی ۱۳۹۶
گروه : مدیریت
برگزار کننده : دانشگاه علوم دريايي امام خميني(ره) نوشهر
محل برگزاری : نوشهر- دانشگاه علوم دريايي امام خميني(ره)
توضیحات : همايش در سطح ملي و در دانشگاه علوم دريايي امام خميني(ره) برگزار خواهد شد.
محورهای همایش :
مفاهیم و الگوهای نوین و قابل کاربرد مدیریت دانش در نیروهای مسلح
راه کارهای استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح
نقش مدیریت دانش در بهره وری(کارآیی و اثر بخشی) سازمانی
چالش ها و موانع پیاده سازی مدیریت دانش در نیروهای مسلح
راهبردها، سیاست ها و راه کارهای مدیریت دانش دفاعی در نیروهای مسلح
بررسی سازمان های موفق دنیا در حوزه مدیریت دانش
مدل های ارزیابی اثر بخشی مدیریت دانش در نیروهای مسلح
مدیریت دانش و بهره گیری از تجربیات دفاع مقدس و سایر جنگ ها
دبیر همایش : رحيم مالمير
تلفن دبیرخانه : 01152353057
پست الکترونیک : mst.journals@gmail.com
وب سایت : http://www.knm2018.ir
۱۳۹۶/۰۷/۲۷ - ۲۱:۵۷:۴۹