پنجمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
تاریخ شروع : ۳۰ مهر ۱۳۹۶
تاریخ پایان : -
گروه : علوم پایه
برگزار کننده : مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار، موسسه آموزش عالی مهراروند
محل برگزاری : تهران
توضیحات : -
محورهای همایش :
زیست شناسی

- علوم گیاهی

- علوم جانوری

- علوم سلولی و مولکولی

- علوم دریایی و اقیانوسی

- میکروبیولوژی

- بیوتکنولوژی

- بیوفیزیک

- بیوشیمی

- ژنتیک

- زیست شناسی وتوسعه پایدار


علوم طبیعی

- زمین شناسی و علوم خاک

- کشاورزی و منابع طبیعی

- جنگل و مرتع

- محیط زیست و پدافند زیستی

- علوم طبیعی و توسعه پایدار

و سایر مباحث مرتبط با زیست شناسی و علوم طبیعی
دبیر همایش : -
تلفن دبیرخانه : 02177491332
پست الکترونیک : info@bsconf.ir
وب سایت : http://bsconf.ir/fa/
۱۳۹۶/۰۷/۰۶ - ۱۱:۵۶:۰۶