دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت
تاریخ شروع : ۲۵ آبان ۱۳۹۶
تاریخ پایان : ۲۵ آبان ۱۳۹۶
گروه : علوم انسانی
برگزار کننده : انجمن افق نوین علم و فن آوری
محل برگزاری : تهران
توضیحات : .
محورهای همایش :
دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت
The 2nd International Conference on New Horizons in Humanities and Management

Dhconf.ir
محورهای همایش:

1. افق های نوین در حوزه الهیات و معارف اسلامی
2. افق های نوین در حوزه زبان شناسی و آموزش
3. افق های نوین در حوزه حقوق و علوم سیاسی
4. افق های نوین در حوزه جغرافیا و برنامه ریزی
5. افق های نوین در حوزه مطالعات اجتماعی
6. افق های نوین در حوزه طبیعت و گردشگری
7. افق های نوین در حوزه تاریخ و تمدن
8. افق های نوین در حوزه علوم اقتصادی
9. افق های نوین در حوزه علوم مدیریت
10. افق های نوین در حوزه علوم حسابداری
11. افق های نوین در حوزه علوم تربیتی
12. افق های نوین در حوزه روانشناسی
13. افق های نوین در حوزه فرهنگ و هنر
14. افق های نوین در حوزه علم و فناوری
دبیر همایش : مهدی براتی
تلفن دبیرخانه : 02177211834
پست الکترونیک : info@dhconf.ir
وب سایت : http://dhconf.ir
۱۳۹۶/۰۶/۲۳ - ۰۹:۳۸:۳۴