دومین کنفرانس بین المللی معماری،هنر و کاربردها
تاریخ شروع : ۲۴ آذر ۱۳۹۶
تاریخ پایان : ۲۵ آذر ۱۳۹۶
گروه : علوم انسانی
برگزار کننده : دانشگاه علم و صنعت ایران و موسسه بین المللی مهد پژوهش ره پویان حقیقت
محل برگزاری : روسیه، مسکو
توضیحات : . هنر و معماری ایران و روسیه
. ارتقاء، انتقال و توسعه فناوري هاي بومي و نوين در حوزه هاي هنر و معماري
. تثبیت محوریت ایران در هنر، فناوری و معماری در میان جوامع با توسعه ارتباطات بین المللی و مشارکت دانشگاه ها و سازمان علمی- فرهنگی معتبر داخلی و خارجی
. سازماندهی، توسعه و تعمیق پژوهش های مرتبط با هنر، فناوری و معماری کشورهای مشارکت کننده
. ارائه روش های نوین و مؤثر در ارائه تحقق الگوی هنر متعهد و معماری کشورهای مشارکت کننده
و برنامه های آموزشی و پژوهشی و کارگاه ها در زمینه هنر، فناوری و معماری بر اساس تلفیق آموزش . با تربیت و پژوهش و مهارت که از ویژگی¬های اصلی الگوی نظام علم و فناوری و نوآوری در نقشه جامع علمی کشور می باشد، در جهت دستیابی به اهداف تنظیم گردیده است.
محورهای همایش :
. طراحی صنعتی
. معماری
. هنر
. کاربرد هنر و معماری در علوم دیگر
دبیر همایش : دکتر مصطفی علی بیگی
تلفن دبیرخانه : 02188842090
پست الکترونیک : info@iconfaaa.com
وب سایت : http://iconfaaa.com/en
۱۳۹۶/۰۶/۲۱ - ۰۸:۲۶:۵۱