دومين همايش بين المللي وچهارمين همايش ملي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني
تاریخ شروع : ۰۴ آبان ۱۳۹۶
تاریخ پایان : -
گروه : مدیریت
برگزار کننده : موسسه پژوهشي مديريت مدبر با مشاركت دانشگاهها
محل برگزاری : دانشگاه تهران
توضیحات : محورهای همايش:
* مجموعه مديريت( مدیریت دولتی، بازرگانی، صنعتی، کارآفرینی، آموزشی، هتلداری، بیمه و...)
* بودجه ریزی عملیاتی، آمایش سرزمینی و سلامت اداری
* مديريت فناوري اطلاعات، مهندسي صنايع و کامپیوتر
* زبان، ادبیات و علوم انسانی
* حسابداري، حسابرسی، مديريت مالي و بانكداري
* حقوق، علوم قضایی و ثبت ، علوم سیاسی و روابط سیاسی
* علوم اقتصادي، اقتصاد حمل و نقل و انرژی
* علوم اجتماعي، مطالعات خانواده، مددکاری اجتماعی و جامعه شناسي
* قرآن وحدیث، فلسفه، معارف اسلامی، فقه و اصول اسلامی
* علوم ورزشی و تربیت بدنی
* علوم تربيتي و روان شناسي
* باستان شناسی، تاریخ و جغرافی
* فرهنگ، هنر، ارتباطات اسلامی و تقریب مذاهب
* کتابداری و علم دانش شناسی
* علوم انتظامی و ساير موضوعات مرتبط با مدیریت و علوم انساني

محورهای همایش :
محورهای همايش:
* مجموعه مديريت( مدیریت دولتی، بازرگانی، صنعتی، کارآفرینی، آموزشی، هتلداری، بیمه و...)
* بودجه ریزی عملیاتی، آمایش سرزمینی و سلامت اداری
* مديريت فناوري اطلاعات، مهندسي صنايع و کامپیوتر
* زبان، ادبیات و علوم انسانی
* حسابداري، حسابرسی، مديريت مالي و بانكداري
* حقوق، علوم قضایی و ثبت ، علوم سیاسی و روابط سیاسی
* علوم اقتصادي، اقتصاد حمل و نقل و انرژی
* علوم اجتماعي، مطالعات خانواده، مددکاری اجتماعی و جامعه شناسي
* قرآن وحدیث، فلسفه، معارف اسلامی، فقه و اصول اسلامی
* علوم ورزشی و تربیت بدنی
* علوم تربيتي و روان شناسي
* باستان شناسی، تاریخ و جغرافی
* فرهنگ، هنر، ارتباطات اسلامی و تقریب مذاهب
* کتابداری و علم دانش شناسی
* علوم انتظامی و ساير موضوعات مرتبط با مدیریت و علوم انساني

دبیر همایش : خانم احمدي
تلفن دبیرخانه : 02144861157
پست الکترونیک : info@4iicmo.com
وب سایت : http://www.4iicmo.com
۱۳۹۶/۰۶/۰۳ - ۰۰:۵۱:۲۴