اولین همایش ملی ایمنی بهداشت و محیط زیست در صنایع و معادن ( کاربردها و چالش ها)
تاریخ شروع : ۲۶ مهر ۱۳۹۶
تاریخ پایان : ۲۷ مهر ۱۳۹۶
گروه : علوم پایه
برگزار کننده : دانشگاه علمی کاربدی زغالسنگ کرمان با همکاری دانشگاه شهید باهنر و دانشگاه علوم پزشکی کرمان
محل برگزاری : کرمان
توضیحات : اولین همایش ملی ایمنی، سلامت و محیط زیست در صنایع و معادن (کاربردها و چالش ها)
محورهای همایش :
• کاربرد روش های نوین در کنترل آلاینده ها
• مدیریت ریسک حریق
• سیستم های مدیریت در HSE
• مباحث حقوقی در HSE
• قوانین ، مقرررات و استانداردها در HSE
• آموزش ، ارتباطات و فرهنگ سازی HSE
• عوامل فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی زیان آور در محیط کار
• روشهای ارزیابی سلامت کارکنان و بهداشت محیط کار
• عوامل ارگونومی در بهداشت و سلامت شاغلین
• روانشناسی صنعتی
• اهمیت معاینات استخدامی و دوره ای طب کار
• شناسایی ، تحلیل و ارزیابی مخاطرات
• ایمنی پیمانکاران
• تحلیل اقتصادی در ایمنی
• واکنش شرایط اضطراری و مدیریت بحران
• تجزیه و تحلیل حوادث
• روشهای بهینه کنترل گاز در معادن زیرزمینی زغالسنگ
• روش های ارزیابی اثرات زیست محیطی
• مدیریت بازیافت پسماند و پساب
• بحران آب و راهکارهای مبارزه با آن
• تغییرات اقلیمی و تاثیر آن بر محیط زیست

دبیر همایش : خانم مهندس آرمیتا حق دوستی
تلفن دبیرخانه : 03432110703
پست الکترونیک : haghdosti92@yahoo.com
وب سایت : http://mcl.isc.gov.ir
۱۳۹۶/۰۵/۱۷ - ۰۱:۱۷:۴۱