کنفرانس بين المللي ديزاين (تعامل طراحي صنعتي و معماري داخلي) 1396
تاریخ شروع : ۲۲ آذر ۱۳۹۶
تاریخ پایان : ۲۳ آذر ۱۳۹۶
گروه : فنی و مهندسی
برگزار کننده : جامعه مهندسان معماري داخلي ايران و موسسه هنرهاي آفام
محل برگزاری : تهران
توضیحات : درباره همايش
هنر پديده اي است که مي تواند اثر مستقيم بر روح و روان بشر بگذارد. بالاترين چيزي که انتظار مي رود برقراري ارتباط معنوي با روان آدمي است. معماري يکي از کامل ترين و در برگيرنده ترين هنرها با پديد آوردن فضا ترديدي باقي نمي گذارد که تاثير انکار ناپذيري بر زندگي و روح انسان دارد. اصولا انسان بين خود، محيط و اشياء پيرامون خود رابطه ايجاد مي کند. بدين معني که وي خود را با اشياء فيزيکي وفق مي دهد. در واقع بشر با تلفيق محيط خودش با مقاصدش، ضمن سازگاري با شرايطي که محيط فرا روي او قرار مي دهد، آن را معني دار مي سازد. يعني اشياء، تفکيک کننده محيط او هستند و کيفيت و خصوصيت آن را مشخص مي کنند. در اين ميان طراحي فضاهاي زندگي در حيطه عملکرد معماري و معماري داخلي معرفي شده و اشياء در حوزه عملکرد طراحان صنعتي شکل مي گيرند. بنابراين بديهي است که همکاري طراحان داخلي با طراحان صنعتي مي تواند در بهبود فضاها و تاثير انکار ناپذيري بر روي زندگي و روح انسان موثر واقع شوند.
در واقع اصل و ريشه طراحي صنعتي در دنياي معماري است. به گفته پروفسور کپريليونه: معماري فرزندي به نام طراحي صنعتي دارد که مي خواهد در عين ارتباط با رشته هاي ديگر استقلال خود را حفظ کند. طراحي صنعتي در طراحي توليدات صنعتي همان نقشي را دارد که معمار در طراحي ساختمان دارد. او بايد نيازها را بشناسد و بهترين راه حل هنرمندانه را ارايه دهد. در واقع معماري داخلي، بالاتر از جوابگوي صرف به نيازهاي عملکردي برنامه يک بنا مي باشد. نياز به هنر و زيبايي از يک سو و ضرورت کاربردي و اجرايي بودن از سوي ديگر جزء اصول لاينفک علوم و هنرهايي نظير معماري داخلي و طراحي صنعتي هستند. اين وجه تشابه بين معماري داخلي و طراحي صنعتي وجه افتراق اين دو هنر با تعداد بيشماري از رشته هاي ديگر هنري است.
از همين رو موسسه هنرهاي آفام با همکاري جامعه مهندسين معماري داخلي ايران در نظر دارند به برگزاري کنفرانس بين المللي با عنوان همايش بين المللي ديزاين (تعامل معماري داخلي و طراحي صنعتي) به پردازد. از جمله اهداف اين کنفرانس برقراري مفاهيم نوين و خلاق در حيطه هاي مشترک معماري، طراحي داخلي، طراحي صنعتي و ساير موضوعات مرتبط با محورهاي کنفرانس است. در اين راستا برگزار کنندگان اين همايش با بهره گيري از تجارب تيم طراحي وريتاس مالزي و دانشگاه UM مالزي به دنبال ايجاد ارتباط علمي و تبادل نظر با دانشگاه ها و مراکز تخصصي کشور مالزي، ايران و جهان، اساتيد بزرگوار دانشگاه هاي معتبر مالزي و ايران و نهادهاي علمي پژوهشي در جهت زمينه سازي فرصتي مناسب جهت تبادل اطلاعات و ارائه ي يافته هاي پژوهشي نوين و گردهم آوردن صاحب نظران، انديشمندان، دانشگاهيان، سياستگزاران و مديران، سازمانهاي ذي ربط و علاقه مند، مهندسين مشاور و متخصصان و علاقه مندان مباحث معماري، طراحي داخلي و طراحي صنعتي است.
دبيرخانه کنفرانس بين المللي ديزاين با افتخار از تمامي متخصصان، کارشناسان، دانشجويان، پژوهشگران و دانشمندان مراکز علمي، تحقيقاتي و صنعتي دعوت مي نمايد با شرکت در برنامه هاي متنوع اين کنفرانس در اين رويداد مهم بين المللي مشارکت نموده وبا ارائه آخرين دستاوردهاي علمي و اجرايي خود، زمينه دستيابي به اهداف فوق را فراهم سازند.

محورهای همایش :

محورهاي بخش مقالات
-مباني نظري و شناخت مفاهيم ميان رشته ايي معماري داخلي و طراحي صنعتي؛
-زيبايي شناسي در طراحي صنعتي و معماري داخلي؛
-پژوهش هنرهاي تجسمي در معماري داخلي و طراحي صنعتي؛
-رويکردهاي نوين طراحي در معماري داخلي و طراحي صنعتي با ديدگاه طراحي ايراني؛
-نقش و تاثير معماري داخلي و طراحي صنعتي در کيفيت زندگي؛
-خلاقيت در معماري داخلي و طراحي صنعتي؛
-مصالح و فن آوري هاي نوين در معماري داخلي و طراحي صنعتي؛
-ارگونومي و آنتروپومتري در معماري داخلي و طراحي صنعتي؛
-نقش معماري داخلي و طراحي صنعتي در توسعه پايدار؛
-تاثير طراحي مبلمان و روشنايي در معماري داخلي؛


محورهاي بخش آثار
-عکاسي با موضوع تعامل معماري داخلي و طراحي صنعتي با محوريت سبک زندگي ايراني
- طراحي معماري داخلي فضاهاي مسکوني، تجاري و اداري؛
-طراحي معماري داخلي فضاهاي فرهنگي و هنري؛
-طراحي معماري داخلي فضاهاي آموزشي؛
-طراحي مبلمان با محوريت سبک زندگي ايراني؛
- طراحي روشنايي فضاهاي اداري، مسکوني و تجاري؛

دبیر همایش : رویدادهای آفام
تلفن دبیرخانه : 02122016515
پست الکترونیک : info@afamevents.ir
وب سایت : http://afamevents.ir
۱۳۹۶/۰۴/۰۴ - ۱۸:۱۱:۱۲