اولین همایش یافته های نوین روانشناسی تربیتی و چالش های پیش رو
تاریخ شروع : ۰۱ خرداد ۱۳۹۶
تاریخ پایان : ۰۳ اسفند ۱۳۹۶
گروه : علوم انسانی
برگزار کننده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
محل برگزاری : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
توضیحات : کاربرد نظریه‌های آموزش ، رشد ، انگیزش و فراشناخت در تدریس و یادگیری
شیوه های اصلاح و تغییر رفتار
نقد ابزارهای حوزه روان شناسی تربیتی
ساخت و هنجاریابی ابزارهای حوزه روان شناسی تربیتی
روان شناسی افراد با نیازهای ویژه و چالش های پیش رو
نقد روش‌شناختی و محتوای پژوهشهای اخیر در حوزه روان شناسی تربیتی
سبک های یادگیری و آموزش
سبک های تفکر و آموزش
روان‌شناسی معلم
مدیریت کلاس درس
اختلالات یادگیری
مطالعات عصب تربیتی
محورهای همایش :
کاربرد نظریه‌های آموزش ، رشد ، انگیزش و فراشناخت در تدریس و یادگیری
شیوه های اصلاح و تغییر رفتار
نقد ابزارهای حوزه روان شناسی تربیتی
ساخت و هنجاریابی ابزارهای حوزه روان شناسی تربیتی
روان شناسی افراد با نیازهای ویژه و چالش های پیش رو
نقد روش‌شناختی و محتوای پژوهشهای اخیر در حوزه روان شناسی تربیتی
سبک های یادگیری و آموزش
سبک های تفکر و آموزش
روان‌شناسی معلم
مدیریت کلاس درس
اختلالات یادگیری
مطالعات عصب تربیتی
دبیر همایش : دکتر ابوطالب سعادتی شامیر
تلفن دبیرخانه : 09301801805
پست الکترونیک : epconf2017@gmail.com
وب سایت : http://edupsyconf.ir/fa/
۱۳۹۶/۰۳/۱۵ - ۱۰:۵۹:۴۷