چیستی صلح؛ مبانی مفهومی- نظری و چشم اندازهای راهبردی
تاریخ شروع : ۰۳ آبان ۱۳۹۶
تاریخ پایان : ۰۳ آبان ۱۳۹۶
گروه : علوم انسانی
برگزار کننده : انجمن علمی مطالعات صلح ایران
محل برگزاری : خانه اندیشمندان علوم انسانی
توضیحات : باوجودی که «صلح»، واژه ای پرکاربرد در جامعه امروز ما است و عمری به درازنای تاریخ اندیشه بشری داشته و پیشینه غنی در فرهنگ ایران و اسلام دارد؛ اما کمتر در مورد مفهوم، چیستی و ابعاد آن سخن رفته است، در نتیجه، درک عمیق و جامعی از صلح تاکنون حاصل نشده است و جامعه ما راه های نرفته بسیاری در این وادی پیش رو دارد.

از این رو، انجمن مطالعات صلح ایران، که پیشبرد مطالعات مفهومی و تجربی و همچنین ارتقای گرایش های صلح در جامعه از اهداف اصلی تشکیل آن بوده است، بر آن شد که اولین همایش سالیانه خود تحت عنوان «چیستی صلح؛ مبانی مفهومی- نظری و چشم اندازهای راهبردی»، را با هدف آشنایی با نظریات و دیدگاه های مختلف در مورد مفهوم صلح و تبیین چشم اندازهای راهبردی برای تحقق صلح،برگزار کند.

این همایش باتوجه به رویکرد «بین رشته ای» در مطالعات صلح با مشارکت اساتید، دانشوران، پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته های متنوع دانشگاهی از جمله اقتصاد، جامعه شناسی، روانشناسی، انسان شناسی، محیط زیست، علوم سیاسی و روابط بین الملل، حقوق، علوم دقیقه، تربیت بدنی و... برگزار می شود.
محورهای همایش :
 مفاهیم و نظریات میان رشته ای صلح
 مؤلفه های نظری و راهبردی صلح پایدار
 جنبش های زیست محیطی و مفهوم صلح سبز
 رویکردهای روانشناختی و انسان شناسی صلح
 صلح؛ حقوق شهروندی و حکمرانی خوب
 رویکردهای جامعه شناختی در مطالعات صلح
 رسانه، ارتباطات و فرهنگ صلح
 الگوهای نظری در آموزش صلح
 نظریه های دینی و الهیات صلح
 چشم انداز مفهومی به مشارکت زنان و جوانان در فرآیندهای صلح
 توسعه اقتصادی، جهانی شدن و صلح
 مفهوم پردازی در مطالعات صلح و ورزش
 هنر صلح
دبیر همایش : دکتر شقایق حیدری
تلفن دبیرخانه : 09227479506
پست الکترونیک : ipsan_conference@yahoo.com
وب سایت : http://www.ipsan.ir/
۱۳۹۶/۰۳/۱۵ - ۱۰:۵۸:۴۵